Svenska kyrkan har drabbats av ett cyberangrepp. Attacken är en så kallad ransomware-attack, alltså ett utpressningsförsök.

Kraven kommer Svenska kyrkan inte att bemöta, och de vill heller inte berätta för Mitt i vad angriparna vill ha.

Enligt ett pressmeddelande räknar krisledningen med att problemen med kyrkans it-system kommer att pågå i flera veckor.

– Nya bokningar av dop och vigslar är vi för tillfället förhindrade att ta emot, säger Ann-Sofi Furegård Sandberg, tf kyrkoherde i Lidingö församling.

– Att boka begravningar kommer att vara möjligt inom en snar framtid. Vi vet att arbete pågår för att lösa situationen och vi har gott hopp om att det här ska lösa sig inom kort.

Tidskrävande

Det är framför allt de administrativa systemen som påverkats.

– Det gör att vi får hantera många uppgifter manuellt vilket är mer tidskrävande och omständligt.

Kan personalen använda sina datorer?

– Medarbetarna använder inte sina datorer i dag. Papper och penna kommer till användning. Det mesta går att sköta manuellt med tålamod och kreativitet. 

Inga nya bokningar

Gudstjänsterna pågår som vanligt, däremot går det inte att göra nya bokningar av dop eller vigslar – ceremonier som redan är bokade genomförs dock.

– Vi kommer att kunna fira adventsgudstjänster, ha konserter och begravningar som vanligt.

Per Strandberg vid Stockholms stift menar att församlingarna i Storstockholm i princip är jämbördigt drabbade.

– Vi sitter i samma båt och vägen framåt är gemensam. Vi vet att vi har duktiga kollegor på it-avdelningen som jobbar på för fulla muggar. Vi får ha is i magen.