Hur enkelt är det att få ihop en bra livssituation i en kommun? Det vill statistikföretaget Infostat få fram i sin ­senaste ranking, som de gjort i samarbete med tidningen Fokus. Kommunerna jämförs på flera sätt i nio olika kategorier. Högsta betyget är en femma och lägst är en etta.

Här hamnar Lidingö på fjärde plats bland de bästa kommunerna att leva i 2023. I kategorin Offentlig ekonomi får Lidingö högsta betyg. Men när det kommer till den privata ekonomin hamnar kommunen betydligt lägre, med 1,5 i betyg. Lika lågt får bland annat Värmdö, Tyresö, Solna och Sollentuna. Ännu lägre ligger Danderyd och Nacka.

– Det som slår hårt är de höga bostadspriserna, säger Peter Santesson, vd för Infostat.

”Det som slår hårt är de höga bostadspriserna”, säger Peter Svantesson, vd för Infostat.

”Det som slår hårt är de höga bostadspriserna”, säger Peter Svantesson, vd för Infostat.

Pressbild

Hur har ni mätt ekonomin?

– För den offentliga ekonomin tittar vi på kommunens soliditet, som är kommunens eget kapital dividerat med summan av kommunens tillgångar. Det ger en bild över kommunens ekonomiska sårbarhet, riskerna i den kommunala ekonomin. Här rankas ­Lidingö högt, säger Peter och fortsätter:

– I viss mån, över landet som helhet, tenderar löneläget vara lite högre där bostadspriserna är högre. Men så ser det inte ut i Stockholmsområdet. Bostads­priserna slår väldigt högt mot privatekonomin, säger han.

För att jämföra löneläget över landet har Infostat tittat på den genomsnittliga lärarlönen och det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en villa. De har också tittat på den totala skattesatsen, elpriser och annat som påverkar ekonomin.

– Lidingö är en välskött kommun och det återspeglas i bostadspriserna, som ofta ligger utom räckhåll för många. Även elpriserna. Att värma upp hus i Luleå är en betydligt skonsammare historia än i Stockholm. För mindre plånböcker gäller det att hitta budgetalternativen, säger han.

LIdingö är en bra kommun attt leva i - för den som har råd.

LIdingö är en bra kommun attt leva i - för den som har råd.

Anna Moskvina

Fokus på levnadssituationen

Till skillnad från tidigare kommunrankingar har vikten lagts vid just levnadssituationen, snarare än hur kommunen styrs. Peter Santesson menar att det finns mycket som en kommun inte kan styra över själv och viktiga faktorer såsom trygghet och arbetsmarknad påverkas av angränsande kommuner.

– Fokus ligger på hur det är att bo och leva i en kommun. Tryggheten i en kommun kan påverkas av utsatta områden som ligger utanför gränsen, säger han.

Han betonar att rankingen ger en genomsnittlig bild och att det är viktigt att se till den egna situationen.

– Det skiljer sig mellan barnfamiljen, ungdom och 65-åringen. Om bostadskostnader inte är en fråga för dig så kan man väga om det. Det är en genomsnittlig bild men ingen av oss är en genomsnittlig människa, säger han.

Vill fördjupa sig mer

För framtida undersökningar är ambitionen att ge en ännu mer detaljerad bild av privatekonomin – men också vilka fritidsmöjligheter som finns inom varje område.

– Fritid är ett väldigt komplext område och det finns mycket intresse kring det. Vad som är en meningsfull fritid för någon kan vara så subjektivt och skilja sig mycket. Vi kommer också vilja titta närmare på hur man kan jämföra bostadspriser på ett ännu bättre sätt, säger Peter Santesson.