Vid ett öde hus i Rosersberg står konstnären Lars Hagman och betraktar omgivningen, grönskan och husets detaljer. Han har varit här flera gånger förut, både på vintern och på sommaren. Då i sitt förarbete för några av de tavlor han målat. Fotografier och skisser tog han med sig hem och de bilderna blev till verk i akvarell.

– Det började som någon slags kärleksförklaring till gamla hus och jag fick upp ögonen för det här. Upprinnelsen till projektet med övergivna hus i Sigtuna kommun var att min fru sprang på gården ”Paris” i den norra delen av kommunen och berättade det för mig. Jag har arbetat med övergivna hus och gårdar i mer än 40 år och blev genast intresserad. ”Paris” är bortrivet i dag men var intakt då, säger Lars Hagman och sätter sig på en gammal stentrappa som leder upp till huset.

Lars Hagman sitter vid en stentrappa som leder upp till ett öde hus i Rosersberg.

Lars Hagman sitter vid en stentrappa som leder upp till ett öde hus i Rosersberg.

Stefan Källstigen

Hänger på museet

Tavlorna om ödehusen hänger nu på en utställning i Sigtuna Museum and Art i centrala Sigtuna. Utställningen består av 18 verk där samtliga hus står i Sigtuna kommun. Där kan besökaren få en inblick i det som varit bortglömt. Lars själv tycker att det finns något speciellt gömt i hus som står tomma, ensamma och övergivna. Något mystiskt och möjligtvis magiskt. Eller kanske både och.

– De övergivna husen pratar med eftervärlden. Eller i alla fall med mig på något sätt. När folk har flyttat ut finns det något annat kvar som inte går att greppa riktigt. Det väcker tankar och funderingar, säger han.

Sigtuna kommun med sin stora inflyttning genom åren är unik i sitt slag menar Lars.

– I en byggd som den här är det bra om det finns något ursprungligt kvar som man kan uppleva någon slags förankring i trakten. Genom att porträttera husen får jag bidra på mitt sätt till det.

Lars har målat i hela sitt liv. Det har blivit en hel del hus, objekt och fantasier. Det har varit och är en stor hobby för honom, bland många andra. Genom åren har det blivit många utställningar och hans verk är ofta omtyckta.

Ändå livnär sig Lars inte på konsten fullt ut. Han har ett annat arbete, som trafikplanerare. Eller ett sidoprojekt som genererar en fast inkomst som han kallar det.

Han gläds åt uppmärksamheten hans utställning hittills fått.

– Det kom många besökare på vernissagen och det var väldigt roligt. Det verkar som att det är uppskattat, säger han.

Utställningen pågår till och med den 30 september på museet.

Tavla på ett ödehus i Rosersberg av Sigtunakonstnären Lars Hagman.

Tavla på ett ödehus i Rosersberg av Sigtunakonstnären Lars Hagman.

Lars Hagman