Sett till alla åldrar har antalet barn som sövs dubblerats. Det framgår av en sammanställning som gjorts av Georgios Tsilingaridis, specialisttandläkare vid Karolinska institutet.

– Narkos är en bra åtgärd för barn som behöver det, säger han.

Det kan vara motiverat för barn med "dental fobi", eller små barn med väldigt mycket karies, eller barn med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Men det finns även andra sätt att hjälpa barn med behandlingssvårigheter. Sövning är sista behandlingsalternativet, säger han.

I det nuvarande systemet får inte barn med störst vårdbehov och sämst tandhälsa företräde till tandbehandling under narkos som de borde, anser Georgios Tsilingaridis.

I det nuvarande systemet får inte barn med störst vårdbehov och sämst tandhälsa företräde till tandbehandling under narkos som de borde, anser Georgios Tsilingaridis.

Johannes Ang

Sövs i onödan

Att det nu är dubbelt så många som sövs, samtidigt som tandhälsan blir allt bättre, kan bero på att de privata specialisttandläkarna tjänar mer pengar då, skriver Jonas Lindberg (V), regionråd i opposition i en debattartikel i SVD.

– Kostnaden för specialisttandvården har ökat från 100 miljoner kronor per år till 160 miljoner mellan 2017 och 2022. Men det är inte det värsta, utan det är riskerna för barnen. Det kan uppstå akuta komplikationer, som kramp i luftvägarna och andningsstopp, och mycket små barn kan drabbas av neuropsykiatriska problem, säger han.

Påståendet har tillbakavisats i flera repliker, och intresseorganisationen Privattandläkarna har även bjudit in Jonas Lindberg att besöka en barnspecialistmottagning.

Georgios Tsilingaridis tycker att regionen nu behöver ta reda på varför remisserna till specialisttandvården ökar och att allt fler barn sövs. "Det behövs riktlinjer när man ska söva barn för tandbehandling samt att detta följs upp" säger han.

Georgios Tsilingaridis tycker att regionen nu behöver ta reda på varför remisserna till specialisttandvården ökar och att allt fler barn sövs. "Det behövs riktlinjer när man ska söva barn för tandbehandling samt att detta följs upp" säger han.

Johannes Ang

Inte lönsamt

Ersättningen i allmäntandvården ligger på 944–1 775 kronor per barn.

– Det täcker en insats om 20-30 minuter. Ska något åtgärdas räcker inte ersättningen. Istället remitteras barnen allt oftare till specialistbarntandvården, säger Georgios Tsilingaridis.

Det lönar sig helt enkelt inte för dem att laga barntänder, och antalet remisser till specialist, framför allt från privata vårdgivare, har mer än fördubblats.

För till skillnad från allmäntandvården så betalar regionen specialisttandvården för varje ingrepp. Narkos ersätts till exempel med 7 041 kronor.

Utredning pågår

Karin Fälldin (C), ordförande i tandvårdsberedningen, är medveten om problemen, och två utredningar pågår nu, en om varför den privata barntandvården remitterar mer, och en om narkostandvården.

Men att avgöra om det sövs för mycket är svårt, menar hon, och även att utforma riktlinjer, då tandläkare och narkosläkare bedömer varje enskilt fall.

– Hur stor till exempel rädslan har varit hos ett barn är svårt att granska. Och det är ju lika allvarligt om något barn som behöver sövas inte blir det, säger Karin Fälldin.

När det gäller "tandvårdspengen" håller hon med om att den är i lägsta laget, men framhåller att mittenstyret höjt den de senaste två åren. Och att tandläkare skulle remittera av ekonomiska skäl är spekulationer, menar hon.

– Men en åtgärd som vi redan infört är att specialisttandläkarna bara kan få ersättning för tandvård som inte kan utföras i den allmänna tandvården.