I år slapp Salems skolor nedskärningar. Men under nästa år ser det troligtvis annorlunda ut enligt budgetramarna som nu är ute på remiss. I dem framgår hur mycket pengar varje område i kommunens verksamheter har att röra sig med.

Där framgår det en väntad besparing för Salems barn- och utbildningsförvaltning motsvarande 1,5 procent av sina pengar från och med 2025. Det motsvarar 7,8 miljoner kronor.

– Övriga förvaltningar fick besparingar i fjol. Barn- och utbildning hörde av sig och sa att de inte kunde spara då utan kunde det först om ett år. Då sköt vi till elva extra miljoner och det fortsätter vi att göra under treårsperioden, säger Arne Närström (S), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Arne Närström (S), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Arne Närström (S), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fred Miller

Nedskärningar kan vara att vänta

Men trots extra pengar från politiken riskerar ett eventuellt sparpaket att slå hårt mot hela Salems utbildningsorgan, befarar kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Förvaltningen lyfter att barngrupperna i förskolan riskerar bli större med en minskad andel legitimerade förskolelärare. I grundskolan och gymnasiet ser förvaltningen att personalnedskärningar kan vara att vänta, vilket kan påverka de redan sjunkande skolresultaten för Salems elever i årskurs 3, 6, 9 och i gymnasieskolan.

– Vi skulle behöva tjänsteplanera annorlunda. Det kan exempelvis handla om att det blir färre lärare som ska göra samma mängd jobb. Det skulle också kunna innebära att vi kanske inte kan ha mindre grupper på samma sätt som i dag om vi måste skära ned, säger Anna Widing, skolchef på Salems kommun.

Samtidigt poängterar hon att förvaltningen måste arbeta utifrån den budget man blir tilldelad.

– Vi måste alla titta över såväl våra utgifter som intäkter, vilket alla kommuner känner av i dag. Det handlar om prioriteringar och då måste pengarna användas resurseffektivt och då måste varje rektor fundera var pengarna gör mest nytta, säger hon.

Färre barn

Först på måndag har den politiska majoriteten en klarare bild av budgetförutsättningarna för 2025 när budgetberedningen samlas.

Arne Närström tror inte att det kommer vara aktuellt att stryka besparingskravet på barn- och utbildningsnämnden, trots förvaltningens analys.

– Har man en tydlig volymminskning av antalet barn så måste man kunna anpassa verksamheten efter det. Det arbetet måste göras, säger han.