Turerna kring busslinje 179 har varit många. Under den mest brinnande delen av pandemin rapporterade vi bland annat flera gånger om larm om en enorm trängsel på sträckan, trots avrådan från att åka kollektivt.

Nu larmar både SL och entreprenören Arriva, som ansvarar för bussarna och personalen, återigen om andra stora problem på linjen, vilka enligt bolagen ska ha pågått sedan långt innan pandemin men eskalerat den senaste tiden.

179:an avgår från Sollentuna station och kör genom västerort, till Vällingby. Under sträckan passerar bussen bland annat Kista, Rinkeby och Tensta. Och det är mellan de stationerna det brukar uppstå problem, framför allt vid påstigningen vid Kista busstorg, som ligger i anslutning till Kista galleria.

– Kista busstorg är en hotspot för plankning, hot, våld och arbetsmiljöproblem för våra förare, framför allt på linje 179, och har varit det under en väldigt lång tid. Det har blivit värre under och efter pandemin och vi står handfallna, det är en rent utsagt fruktansvärd situation, säger Kenny Bungss, säkerhetsdirektör på Arriva.

Nästan en tredjedel plankar

Nära var tredje person av de som går på buss 179 i Kista, 27 procent, plankar, enligt Arrivas mätningar. Normalläget för Arrivas busstrafik i stort är en fuskandel på 1,6 procent.

– Det har blivit som en kultur bland många att bara trycka sig på genom bakdörrarna vid just Kista. Framför allt är det unga män och ungdomar i grupp som bryter mot reglerna. När våra bussförare försöker agera blir männen eller ungdomarna ofta hotfulla. Det är en väldigt ansträngd arbetsmiljö, säger Kenny Bungss, och fortsätter:

– Vi har försökt tillsätta kundvärdar som kan ge service och säkra intäkter, men de blir också hotade och utsatta.

Han menar att beteendet inte uppstått ur att man under pandemin kunde åka utan biljett, utan säger att problematiken fanns långt innan.

– För ett antal år sedan var det så illa att det blev skyddsstopp på 179:an; man förbjöd visitering av biljetter ombord på bussarna, vilket innebar att förarna inte fick kontrollera biljetter. När de återigen fick börja kolla verkade mentaliteten att inte behöva ha biljett sitta kvar bland många resenärer.

"Många är beroende av bussen"

I Arrivas interna trygghetsundersökningar sticker linje 179 och stoppet vid Kista busstorg ut som en av de absolut värst drabbade i hela regionen när det kommer till upplevd otrygghet och dålig arbetsmiljö.

Kenny Bungss berättar om personal som påverkats så pass mycket att de inte velat gå tillbaka till jobbet.

– Bussförare och kundvärdar beskriver det som att det stundtals råder anarki där. Många av våra förare upplever en stark olust och vill inte alls köra 179:an. Vi har förare som har rapporterat att de fått höra "vi vet vem du är, vi kommer hitta dig om du anmäler oss" och liknande.

Även resenärerna drabbas.

– De allra flesta vill ju bara göra rätt för sig, betala, och ta sig från punkt a till punkt b. De som drabbas blir ju de som försöker göra rätt för sig, exempelvis äldre personer och mammor med barn. Det är fruktansvärt. Många är beroende av bussen för att ta sig till och från Kista för att handla till exempel, säger Kenny Bungss.

Enligt Kenny Bungss måste Arriva få hjälp av andra aktörer för att kunna hantera situationen. I tidigare dialoger med SL har SL dock inte heller kunnat införa till exempel biljettkontroller på platsen, eftersom de inte vill utsätta sin personal för hot eller våld.

– Det är ett systematiskt moment 22, ingen kan göra något själva, alla är beroende av någon, säger Kenny Bungss.

Förra veckan hölls dock ett möte, som Arriva tog initiativ till. Då träffades flera inblandande på platsen för att prata om potentiella lösningar på problemen. Medverkade gjorde bland representanter från SL, bussförare, kundvärdar, ordningsvakter och biljettkontrollanter.

Nu hoppas Kenny Bungss att det ska leda till att ett krafttag tas, på riktigt.

– Vi på Arriva kan bara driva opinion och säga vad vi tycker, men det krävs verkligen att många går samman för att lösa situationen. Det skulle ju automatiskt verka förebyggande för hela samhället och bli en del i att stoppa kriminella handlingar i området, säger han.