Nyligen skrev Mitt i om hur lärare på Sundbybergs stads skolor upplever arbetsmiljön som för stressig.

Men larmen om hög arbetsbörda är inte begränsade till de kommunala skolorna.

– Jag har känt av det så länge jag har jobbat här, säger Ellen Birmingham som i snart två år har varit lärare på Internationella engelska skolan Sundbyberg.

Som skyddsombud har hon hört talas om att minst en lärare ska ha upplevt en panikångestattack på arbetstid och åtminstone två sjukskrivit sig i år, på grund av stress. Flera kolleger ska dessutom ha sagt upp sig till följd av arbetsbelastningen. Det framgår av handlingar till Arbetsmiljöverket, som nyhetsbyrån Siren var först med att rapportera om.

I en arbetsmiljöenkät från i höstas svarade 46 procent av lärarna "nej", "sällan" eller "ibland" på frågan om de hinner utföra sina arbetsuppgifter.

Trots att en enkät från i fjol visade på liknande problem har pressen snarare ökat sedan dess, enligt Ellen Birmingham.

– Lärarna har inte tid nog att slutföra sina uppgifter, känner sig utmattade och jobbar längre än vad som står i kontraktet. Ingen lösning har kommit på plats, utan det fortsätter att vara ett problem, säger hon.

Rektorn: "Behöver göra mer"

Mitt i har sökt rektorn Sofia Kinberg som inte varit tillgänglig för en intervju. I stället svarar hon på våra frågor via e-post.

Av svaren framgår inte om hon delar lärarnas bild av problemet. Däremot välkomnar hon förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

"Vi samarbetar löpande med personal och skyddsombud i vårt systematiska kvalitetsarbete på skolan med dessa frågor", skriver hon.

Anser ledningen att arbetsmiljön på IES Sundbyberg medför risk för anställdas hälsa?

"Om människor upplever att deras arbetsmiljö är dålig under längre tid finns risker för deras hälsotillstånd, därför är det viktigt att sådant följs upp så snart som möjligt."

Har IES Sundbyberg gjort tillräckligt för att förebygga en dålig arbetsmiljö på skolan?

"När det finns anställda på skolan som tycker att arbetsmiljön behöver utvecklas så behöver vi göra mer tillsammans."

Flera skolor kritiseras

Ellen Birmingham säger att dialogen med skolledningen har fungerat "okej", samtidigt som hon upplever att rektorn verkar ha en annan bild än hon av hur allvarligt läget är.

Birminghams förhoppning är att kontakten med Arbetsmiljöverket ska bidra till att finna en lösning.

– Vi väntar fortfarande på återkoppling från dem.

Tidigare var hon lärare på en annan skola inom samma koncern: Internationella engelska skolan i Uppsala. Också där har det larmats om hög arbetsbelastning, vilket facktidningen Skolvärlden skrev om tidigare i år.

– Jag skulle säga att det finns smärre skillnader, men att det i båda skolorna har varit mycket press på lärarna, säger Ellen Birmingham.