Beslutet om att stänga fritidsgården Hundra74an togs i början av april. Med hänsyn till arbetsmiljön och ungdomarna gör staden bedömningen att verksamheten inte går att bedriva vidare i nuläget.

P4 Stockholm var först med att rapportera om stängningen, som sker efter larm om en otrygg och stökig miljö. Det har även uppdagats att unga vuxna som inte tillhör målgruppen vistas på fritidsgården, och att bruk av narkotika har förekommit.

– Det absolut viktigaste är att kunna säkerställa våra barn och ungas trivsel och trygghet i stadens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden kommer nu tillsammans med förvaltningen att undersöka vilken typ av verksamhet vi ska erbjuda i framtiden för ungdomarna i Rissne, säger Stefan Bergström (C) kultur- och fritidskommunalråd, i ett pressmeddelande.

"Unga vuxna ska arbeta"

Under tiden hänvisas ungdomarna till Fritiden i Hallonbergen samt utomhusaktiviteterna i Rissne som startar i maj.

De styrande partierna i Sundbyberg – S, V, C och MP – säger sig även vilja vidta åtgärder för att stärka arbetsmarknadsinsatserna i staden, för att se till att unga vuxna tar sig in på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi arbetar proaktivt och handlingskraftigt. Unga män ska inte hänga på fritidsgårdar, de ska in på arbetsmarknaden, säger Patrik Tengberg (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, i ett pressmeddelande.

Verksamheten på Hundra74an har haft problem tidigare. Hösten 2021 öppnade fritidsgården efter att ha hållit tillfälligt stängt på grund av arbetsmiljöproblem.