Det innebär en fara för de många människor som vistas i Tyresta, menar Patrik.

– Spänger är ruttna och trasiga. Vissa är direkt farliga och riskerar att leda till olyckor för vandrare.

Just nu är problemen extra­ aktuella då många vistasi parken och höstens fukt och regn gör spängerna extra hala­, påpekar han.

– Vi ser effekten av mångårigt förfall. Det är förruttnelse – inte normalt slitage.

Kalle Anka-plankor

Själv är han pigg och förhållandevis ung, säger han.

– Men gamla och andra som har svårare att röra sig löper risk att vistas där. Det är en enorm apparat att ta sig över grova trädstammar som ligger över stigarna.

Han säger att man ibland inte vet om plankorna bottnar.

– Det kanske inte finns något stöd under. Eller så kan plankan fara upp i andra änden, som i Kalle Anka.

En annan brist enligt Patrik är att ledmarkeringarna knappt syns eller hittas.

– Man måste spendera tid och energi på att leta efter dem i stället för att njuta av naturen.

Virkesbrist

Jonas Ekstrand är nationalparkschef för Tyresta. Han känner väl till problemeni nationalparken men kan inte säga när allt är åtgärdat.

– Vi jobbar kontinuerligt med att fixa det som är trasigt. Förra året gjordes en insats med spänger, men sedan november i fjol råder virkesbrist.

Parken har fått anslag från Naturvårdsverket för att fixa det värsta, säger Ekstrand vidare.

– Vi tar saker successivt alltefter vi får medel från huvudmannen.

– Samtidigt finns större projekt i planeringsstadiet som ska implementeras nästa år, en total inventering av ledmarkeringarna i hela reservatet.

200 skyltar ska bytas

Det rör sig om bortåt 200 skyltar som ska ses över eller ersättas.

– Vi ska producera och trycka nya kartor, en omfattande informationsinsats. Det blir nya trappor, spänger och så vidare.

Han påpekar att det är Naturvårdsverket som sitter med taktpinnen.

– Det kommer ju en ny budget från regeringen i november. Vi får se.

Tyresta består till stor del av kuperad terräng som kan vara en utmaning.

– Men det finns vägnät man kan använda sig av, på Google maps kan man kolla hur man kan röra sig och på Naturum finns tips, säger Jonas Ekstrand.