Lärarförbundet ägde genom sitt fastighetsbolag Gemfast det grönklassade huset på John Ericssonsgatan.

Ett hyreshus som sedan 2018 har stått tomt på grund av rasrisk.

Gemfast ansökte då om rivningslov. Planen mötte dock protester från närboende och rivningsansökan fick nobben av båda stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen, bland annat för byggnadens och områdets kulturhistoriska värden.

Erfaret bolag

Fastighetsägaren överklagade till mark- och miljödomstolen som förra året skickade tillbaka ansökan till stadsbyggnadsnämnden för ”beviljande av rivningslov”.

Med det rivningslovet på fickan har nu alltså Gemfast valt att sälja fastigheten till bostadsbolaget Patriam.

Stefan Lindhoff, vd för Gemfast, skriver i ett mejl att det är styrelsen som har beslutat att sälja.

”Rådande omvärldsläge och projektet i sig innebär viss komplexitet som vi bedömer bäst hanteras av ett erfaret bostadsutvecklingsbolag som Patriam”.

Andreas Holmberg, vd på Patriam, är tydlig med att de inte hade köpt huset utan rivningslovet.

I februari-mars 2024 hoppas Patriam att de fått ett bygglov från staden och först då inleds rivningarna. Sedan tänker Patriam bygga runt 15 bostadsrätter i ett nytt hus.

– En av våra viktigaste strategier är att finnas på så bra adresser som möjligt och det här ligger helt magiskt.

Gemfast har tidigare uppgett att man vid ett godkännande av rivningslovet avsåg att återuppföra en byggnad i samma stil som den befintliga och med en arkitektur som bevarar fönster- och burspråkmotiv. Men också att stora delar av den befintliga byggnaden kan återanvändas.

Lika stor

Frågan är om Patriam tänker likadant.

Andreas Holmberg säger att de alltid tar hänsyn till omgivningen när de bygger nytt, men poängterar att inte ett streck har ritats på det nya huset.

Nu ska bolaget ha en dialog med stadsbyggnadskontoret för att se hur staden ser på platsen.

– Men till formen kommer den nya byggnaden till stor del att se ut som den gamla. I dag är det två burspråk och så kanske det inte blir. Men byggnadens volym kommer att vara lika stor och det är sannolikt att den nya byggnaden blir putsad.

På frågan om Gemfast hela tiden haft som plan att sälja fastigheten när ett rivningslov fanns på plats svarar bolagets vd Stefan Lindhoff:

”Det har gått över fem år sedan det uppdagades att huset inte gick att renovera och fokus har under den här perioden legat på att möjliggöra den nödvändiga rivningen. Beslutet om att sälja fattades i juni i år.”