I två år i rad har skolpengen höjts med sju procent. Målet är högre lärartäthet, mindre klasser och fler godkända elever.

Ändå måste antalet skolpersonal minska.

I år har fjorton pedagoger köpts ut med ett totalt avgångsvederlag på nära 6,4 miljoner kronor från staden.

Ett slags nödvändigt ont, menar Fredrik Nordvall, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vi är i ett läge nu när politiken satsar mycket pengar samtidigt har vi vikande elevunderlag med färre elever i våra kommunala skolor. Tappar man elever tappar man pengar. Vi måste anpassa oss efter volymen och alltså göra oss av med personer, tråkigt nog.

Enligt Nordvall handlar det främst om äldre medarbetare.

– För att slippa säga upp folk har vi erbjudit en lösning för de som är födda 1960 eller tidigare där de avslutar sin tjänst hos oss och får ett avgångsvederlag. Det är en viktig pusselbit för att få ihop organisationen och budgetramen inför hösten.

Ingen har blivit tvungen att lämna, flera har också tackat nej till dealen, uppger Fredrik Nordvall.

Betyder det här mindre pengar till skolorna?

– Nej, de här avsluten som vi gör har staden en central pott för, pengarna drabbar inte elevpengen och skolorna.

Färre lärare, hur ska det locka fler elever?

– Det behövs ett lite nytt grepp och det har vi börjat med. Skolorna idag är en form av marknad där vårdnadshavare väljer. I den konkurrenssituation vi har med de fristående behöver vi bli bättre på att lyfta att våra skolor håller en hög kvalitet och har hög lärarbehörighet.

Det handlar bland annat om skyltning i stadsmiljö och folders om Solnas kommunala skolor som skickats ut till hushållen med målet att öka andelen elever på de kommunala skolorna.

– Om ett år öppnar vi högstadiet på Bergshamraskolan, det blir som en pilot för hur vi kan marknadsföra våra skolor lite extra.