Kvarnhagsskolan har inte levt upp till krav om åtgärder mot kränkande behandling. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjorde av grundskolan i Alby i våras.

Både lärare och elever säger att det regelbundet förekommer kränkande behandling på skolan. Både i form av nedsättande ord och fysiska slagsmål.

Detta har inte anmälts till skolans rektor.

– Det är väldigt allvarligt. Sedan kommer vi alltid att leva med ett visst mörkertal för barn berättar inte alltid för vuxna vad som händer. Däremot får det inte förekomma att vi vet om att det förekommer något som kan definieras som kränkning men att vi inte anmäler detta, säger Birgitta Zelezny-Ulvered, grundskolechef på Botkyrka kommun.

"Överlevnadsstrategi"

Att anmäla kränkande behandling på skolor är något som lärare är skyldig att göra enligt skollagen.

I intervjuer pratar både lärare och representanter för elevhälsan om att en "överlevnadsstrategi" kan ligga bakom att händelser inte anmäls.

– Jag tror att det kan kopplas till lärarnas administrativa börda som det råder en allmän diskussion om i skolan. Men vi ser allvarligt på det här, och snarast handlar det om att öka kompetensen så att alla känner sig säkrare och tryggare i vad som ska göras när en kränkning sker, säger Birgitta Zelezny-Ulvered.

Nu klandras Botkyrka kommun av Skolinspektionen. Myndigheten kräver att all personal på Kvarnhagsskolan blir informerade om vilka skyldigheter de har när de får kännedom om att en elev anser sig ha blivit eller har blivit utsatt för kränkande behandling i skolan.

Redan mycket gjort

Enligt Birgitta Zelezny-Ulvered är redan mycket gjort, även om det finns arbete kvar. Bland annat har man haft flera dragningar om ämnet på personalkonferenser. Målet är att hålla diskussionen levande inom kollegiet för att få till en så jämlik bedömning som möjligt.

– Men vi bör få fullständig samstämmighet inom kollegiet att vi ska anmäla kränkande behandling. Sen får en utredning i nästa skede avgöra om det rörde sig om kränkande behandling eller om det bara är två elever som träter, säger hon.

Åtgärderna mot bristerna ska redovisas till Skolinspektionen senast den 23 januari 2023.