Det är till vårdcentralen de som drabbats av ätstörningar först ska vända sig. Men där anser man sig varken ha kompetens eller resurser för detta.

Och köerna till de specialiserade ätstörningsklinikerna är långa. Många barn och unga vänder sig då till Barn och ungdomspsykiatrin, Bup, men även där får de vänta länge på hjälp.

Det konstaterar regionrevisorerna i rapporten "Vård för barn och unga med ätstörningar".

Fler vårdplatser

Att köerna är långa är väl känt. I höstas satsade regionen 32,5 miljoner på att upphandla mer vård hos Stockholms centrum för ätstörning, SCÄ, och hos privata Mandolean.

Dessutom extraupphandlades ätstörningsvård för vuxna från vårdföretaget Aleris. De tar även emot barn och unga, men då får patienterna betala privat.

"Är livsfarligt"

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kräver nu att regionen snabbupphandlar mer ätstörningsvård även för barn och unga.

– Desperata familjer ska inte behöva betala ur egen ficka. Det är livsfarligt för dem som inte får den hjälp de behöver, och det är inte rimligt att de ska behöva vänta en enda dag, säger Charlotte Broberg (M), gruppledare i hälso-och sjukvårsnämnden.

Målet är att barn och unga inte ska behöva vänta mer än 30 dagar på ett första besök, och max 30 dagar ytterligare på behandling.

När det gäller Bup klarar man att påbörja behandling i tid för hälften av patienterna. Inom ätstörningsvården får bara en av tre vård inom den tiden, enligt rapporten.

Är det rimligt?

– Nej, inte ett dugg. Men vi måste styra om till att upptäcka och förebygga ätstörningar tidigare, och det är ett pågående arbete att utbilda på vårdcentralerna, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i regionens psykiatriutskott.

Sjukdomen förvärras

Men ätstörningsvården har hamnat i ett Moment 22, där långa köer gör att patienter hinner bli svårare sjuka innan de får hjälp. De kan behöva läggas in, och då räcker inte vårdplatserna till.

Men någon ny extra upphandling planeras inte.

– Nej, vi har en pågående jätteutredning som ska presenteras i juni, och jag vill inte föregå den. Vi måste få hela vårdkedjan att fungera, från skolhälsovård och vårdcentral till psykiatri och slutenvård, säger Ivanovic Rubin.