Det är svårt få tid hos doktorn och det är kö på akuten. Samtidigt är uppemot en tredjedel av den vård som ges onödig.

Och det beror på att vårdgivarna vill att patienterna ska känna sig omhändertagna, enligt en ny doktorsavhandling vid Karolinska institutet.

Omotiverat

Det handlar om så kallad lågvärdesvård.

– Det är vårdinsatser som är ineffektiva, till exempel onödiga provtagningar, eller behandlingar som inte hjälper mot den aktuella åkomman, exempelvis antibiotika vid virusinfektioner, säger forskaren Sara Ingvarsson på KI:s webb.

Det kan också handla om omotiverade röntgenundersökningar, där patienten utsätts för onödig strålning.

Enligt internationella data är 11-30 procent av all vård som ges lågvärdesvård.

Önskar hjälpa

Sara Ingvarssons avhandling visar att orsakerna flera. En är systemfel, till exempel standardbeställningar på prover där en del i beställningen inte är motiverad.

En annan är att läkarna så gärna vill kunna hjälpa patienten, att "det känns bättre att göra någonting än ingenting". Patienter kan också vara påstridiga.

Ekonomi

Och på vårdcentraler, som får betalt utifrån antalet listade patienter, kan läkarna försöka hålla patienterna nöjda för att inte gå miste om intäkter.

– Det är mänskligt att vilja göra något så det är lätt att förstå läkarnas agerande. Men vi har en begränsad sjukvårdsbudget och jag tycker det är viktigt att våra gemensamma resurser används på bästa sätt, säger Sara Ingvarsson.