Fastighetsägaren Skandia planerar att riva det 70-åriga Läkarhuset och bygga ett höghus i trä, likt kulturhuset Sara i Skellefteå.

Tanken är att det ska bli ett runt 80 meter högt kontorshotell med butiker i bottenplan. Eventuellt kan det även bli ett vanligt hotell.

Rivningen motiveras med att huset på Odenplan är i dåligt skick och täckt av ett stort nät för att inte kakelplattor på fasaden ska lossna och ramla ner på gatan.

Bostäder bortplockade

Ett planförslag är ute på samråd. I sitt svar noterar Norrmalms stadsdelsförvaltning att planerna ändrat inriktning sedan 2020.

Då ingick fastigheterna bredvid – Spelbomskan 12 och Gyldéngatan – och möjligheten att även bygga ett 50-tal nya bostäder.

Området behöver utvecklas för att bli tryggare och trevligare, i dag upplevs delar som otrygga ”med mörka prång och lite aktivitet”, menar Norrmalms förvaltning.

Man tillägger att det även vore bra med grönska för att ta hand om dagvatten och bidra till biologisk mångfald.

– Samrådsförslaget har ändrat riktning vad gäller bostäder, som skulle skapa mer rörelse och närvaro – och resultera i ett tryggare kvarter. Moderaterna med den förra majoriteten har flitigt arbetat för att få området runt Observatorielunden att kännas säkrare, säger Petra Gardos Ek (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

I Norrmalms stadsdelsnämnd har politiker från M, L, C och KD lagt till i remissvaret att det är positivt att området förnyas men att det nya huset även borde innehålla bostäder.

Partierna understryker också att det är viktigt att det passar in i stenstadens omgivningar. Särskilt med tanke på Stadsbiblioteket, Studentpalatset, Observatoriet och Gustav Vasa kyrka som alla ligger i närheten.

SD instämmer, och går även längre än så:

– Läkarhuset är en brutal betongkloss mitt i den vackra stenstaden. Vi är positiva till att riva byggnaden men vi anser att det nya huset bör harmoniera med den omkringliggande miljön och vara inspirerad av klassisk arkitektur. Stockholm förtjänar mer karaktärsfulla kontorsbyggnader än av glas och betong, säger gruppledaren Gabriel Kroon.

Kan förändras

Majoritetspartierna S, V och MP valde att gå vidare utan att lägga till bostäder i projektet. I stället vill man försäkra sig om att delar av vården som går förlorad i rivningen blir kvar kring Odenplan. Antingen i nybygget eller i närheten.

För Norrmalmsbor är det svårt att se fördelen med att fylla ett hus med kontor, butiker och ett eventuellt hotell, menar partierna.

– Vi tar ställning till förslaget efter samrådsperioden när ärendet kommer tillbaka till nämnden, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Valeskog (S).