När larmen om brist på vårdplatser på akutsjukhusen ljöd som högst under jul- och nyårshelgerna började Region Stockholm rapportera antalet lediga vårdplatser på sin webb, varje dag.

Första gången, på trettondagen den 6 januari, skrev de: "Kl 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 187 lediga vårdplatser".

Men det är siffror som sjukhuspersonalen inte känner igen.

– De tittar i systemet och räknar lediga rader. Men de räknar inte antalet överbeläggningar, säger Andreas Fischer, specialistläkare i kirurgi vid Södersjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna.

Vårdplatsen måste matcha

Skulle den subtraktionen göras hamnar man på minus. Exempelvis kan det finnas lediga platser på en urologavdelning, men det hjälper inte honom när kirurgavdelningarna är överfulla, förklarar han:

– Där vill jag inte lägga en kirurgpatient, det är inte inom deras kompetensområde som till exempel att läsa av om en patient håller på att dö av tarmvred.

Flera sjukhus rapporterar att de tvingas pussla med "satellitpatienter", alltså vårda patienter på "fel" avdelning.

– Det innebär en stor etisk stress för personalen, säger Andreas Fischer.

Ihopslagna siffror

Enligt regionens chefläkare Johan Bratt vill man med vårdplatsrapporteringen visa hur läget är vid en viss tidpunkt. Han uppger också att man tar hänsyn till överbeläggningar.

– De här siffrorna är på en aggregerad nivå. Jag kan förstå om det ser konstigt ut, för samtidigt kan det vara fullt på enskilda sjukhus, eller stentufft på vissa avdelningar med flera överbeläggningar, säger han.

Anette Hein, överläkare och ordförande i Läkarföreningen vid Danderyds sjukhus, menar dock att de skönmålar läget.

Fel tidpunkt

I ett mejl till Mitt i skriver hon att när man mäter på eftermiddagen har läkare hunnit ronda och ordna transporter av de som möjligen kan skrivas ut eller flyttas. Vid klockan 15 brukar det finnas som mest tillgängliga vårdplatser. Enligt Annette Heim skulle klockan 06-07 vara en mer sann tid att räkna tillgängliga vårdplatser vilket också är i linje med SKR:s och Socialstyrelsens rekommendation för rapportering.

Även Andreas Fischer menar att ansvariga vill framställa läget som mer fördelaktigt.

– Chefläkarna vill framstå som duktiga inför politikerna. Likt papegojor upprepar de att patientsäkerheten inte är hotad. Men det är den. Patienter dör på grund av vårdplatsbristen, säger han.

Ärlig rapportering

Johan Bratt tillbakavisar kritiken.

– Jag delar inte uppfattningen om skönmålning. Jag har täta möten med chefläkarna och upplever att de är ärliga och vi samarbetar väl. När det gäller patientsäkerheten går det inte att uttala sig generellt, utan det är verksamhetscheferna som bedömer det utifrån de individuella situationerna. Och är den hotad görs avvikelserapporter.

Och tidpunkten för vårdplatsredovisningen är vald för att man då har hunnit skriva ut och in patienter säger han.

– Det är en ögonblicksbild av läget.

Ivo kräver svar

Med anledning av larmen från sjukhusen har nu Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, inlett en nationell tillsyn med fokus på akutsjukhusen, där regionerna ska redovisa tillgången på vårdplatser och personal.