Upprustningen av skolgården har pågått sedan i våras.

I samband med skolstart skickades information ut till föräldrar om att renoveringen av lågstadiets skolgård kommer att pågå hela året och en bit inpå vårterminen.

Barnen hänvisas på sina raster till Råsunda IP.

Problem med fukt

Orsaken är oväntat stort behov av dränering på grund av fukt i anslutning till matsalen som ligger under gården.

– Problemet var större än vi först trodde, säger tekniska nämndens ordförande Bernhard Huber (MP).

– Jag förstår att det är besvärligt för skolan och barnen att inte kunna använda sin ordinarie gård, men på lång sikt blir det här en rolig och rätt maffig skolgård.

Oroade föräldrar

Veronika de Jonge (M), andre vice ordförande i skolnämnden, tycker att saken är illa skött.

Föräldrar saknar information om "renoveringskaoset", säger hon, och själv har de Jonge skrivit ett brev med frågor om säkerhet och utformning av fotbollsplanen samt ökade kostnader till styrande politiker.

– Styret säger att de satsar på barnen och i stället lämnas de yngsta vind för våg. Vi vill att man iordningställer en evakueringsgård som är anpassad för barnens ålder.

Närliggande parker

Råsundaskolans rektor Suzanna Franzén skriver i ett mejl till Mitt i att det inte går att sätta upp permanent lekutrustning då IP används av så många aktörer.

I stället bärs material med till planen när det är rast, man nyttjar Skytteholmsparken och området kring Råstasjön och de yngre kan också använda mellanstadiets gård.

Suzanna Franzén skriver att det "självklart inte är en optimal situation", men att skolan ändå har goda möjligheter att tillgodose elevernas behov av fysisk aktivitet, återhämtning och utevistelse på rasterna.