Nu får elsparkcykelfansen uppbackning, från oväntat håll kanske: Region Stockholm.

Regionen gillar elsparkcyklarna och anser att de bidrar till ökat resande med mer "hållbara transportmedel".

Det framgår av det remissvar som trafikförvaltningen har skrivit till Infrastrukturdeparartementet.

Departementet föreslår en förändring i trafikförordningen, gällande parkering av elsparkcyklar, och har bett om synpunkter på detta.

Enligt förslaget blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana, annat än vid särskilda uppställningsplatser avsedda för cyklar. Och det ska gälla från den 1 augusti.

Förra hösten fanns det 23 000 elsparkcyklar för uthyrning i Stockholm, vilket ledde till problem med framkomligheten då de ofta parkerats på gång- och cykelbanor.

Hälften så många

Men Stockholms stad har nu satt ner foten, och maximerat antalet fordon till 1 500 per uthyrningsbolag. De får också betala 1 400 kronor per år för varje fordon som placeras ut.

Nu finns 12 000 elsparkcyklar i stan, som ägs av åtta bolag; Voi, Tier, Lime, Bird, Bolt, Moow, Link och Dott.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-infors-nya-regler-for-elsparcyklar-i-stockholm/repvaE!@kA0USk7A2JNXz8rSL2ekg/

Region Stockholm skriver att ur deras perspektiv är det främst spårvagnstrafiken som påverkats av att sparkcyklarna parkerats olämpligt.

Behövs fler cykelställ

Men elsparkcyklarna har också fått "resenärerna att uppmärksamma möjliga alternativ, vilket kan leda till nya initiativ och fortsatta förflyttningar inom transportsektorn, något som utifrån miljöpåverkan är nödvändigt" skriver de.

Parkeringssituationen har blivit bättre, menar de, och det vore olyckligt om begränsningar nu stoppar utvecklingen. Därför behövs det långt fler cykelställ, och det på allmän plats, och i anslutning till kollektivtrafik och knutpunkter.

Regionens remissvar behandlas i trafiknämnden den 26 april.