Mitt i Vretarna i Tumba reser sig den enorma huskroppen på 1 410 kvadratmeter, mitt bland villor och radhus. Men under flera år har huset ekat spöklikt tomt.

2017 påbörjades bygget av det omdebatterade huset efter att kommunen gav grönt ljus till byggplanerna. Länsstyrelsen avvisade överklagandena. Ärendet gick vidare till mark- och miljödomstolen som rev upp bygglovet med hänvisning till att ett flerbostadshus i området strider mot detaljplanen från 1965

Samma visa om och om igen

Det här ogillades av byggherren, Eknors Entreprenad AB, som redan hade börjat bygga huset. De ansökte om bygglov i efterhand hos kommunen – den här gången som tvåbostadshus. Men inte heller den här gången fick de gehör. Kommunen gav tummen upp. Men mark- och miljödomstolen gav tumme ned, med hänvisning till att byggnaden gav intryck av att inrymma fler än två bostäder.

https://www.mitti.se/nyheter/striden-fortsatter-grannarna-overklagar-flerfamiljshus/reptjf!nkTHR9BashHFiGdFZTz1Cg/

Men Eknors Entreprenad vägrar ge upp. Så sent som i augusti 2020 ansökte de om bygglov i efterhand för ett enbostadshus. Åter samma visa: grönt ljus hos kommunen, rött ljus hos mark- och miljödomstolen. Det sistnämnda överklagades i början på december i fjol.

Parallellt löper en ny rättsprocess, med ett beviljat bygglov av kommunen för enbostadshus, med ändringar enligt mark- och miljödomstolens åsikter. Ärendet har överklagats till länsstyrelsen, som nu har meddelat att man motsätter sig kommunens beslut.

Fler överklaganden på gång

Troligtvis kommer också länsstyrelsens senaste beslut att överklagas, meddelar arkitekt Joar Sörman som sitter i Eknors Entreprenad AB:s styrelse.

Det här huset var från början tänkt som flerbostadshus med flera lägenheter. Om ni får det godkänt som villa, har ni då också tänkt att det ska användas som villa och inte omvandlas till ett flerbostadshus?

"Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det vore resursslöseri att riva ett nyuppfört hus. Kan det säljas eller hyras ut som en villa så är det ett alternativ", skriver han i ett mejl till Mitt i.

Kommunen, däremot, ställer sig tveksamma till om man skulle bevilja ett nytt bygglov för fastigheten på Rudan 8, om ett sådant skulle skickas in igen.

– Jag kan konstatera att länsstyrelsen gör en annan bedömning än byggherrens intention och det får vi ta med oss i den fortsatta processen, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och fortsätter:

– Om vi får in en ansökan till får vi titta mer noggrant på det och kanske vara mer restriktiva eftersom flera olika vägar redan har prövats.