Valet närmar sig med stormsteg och vallöften och förslag kommer i en strid ström från de olika partierna i Väsby.

Ett förslag, som Liberalerna presenterat, går ut på att skapa ett generationsboende, ett så kallat sällbo – som i Helsingborg.

Sällbo är nytt sätt att bo – ett sällskapsboende med gemenskap i fokus där man väljer att bo lite mindre och dela lite mer.

– Projektet är mycket lyckat och uppskattat av både äldre och yngre, säger Margareta Hamark (L), som nu vill utreda ett liknande boende i Upplands Väsby.

Bygga om

I Helsingborg har kommunens bostadsbolag haft i uppdrag att genomföra i befintligt hyreshus av modell ”miljonprogram” en ombyggnation till mindre lägenheter med större gemensamhetsytor.

Boendeformen riktar sig både till äldre, från 70 år och uppåt, och yngre mellan 18 och 25, däribland personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

– Detta gör sällbo till ett unikt boende, där hyrorna är låga och umgängesytorna många och där generationer och kulturer möts och det sociala livet står i centrum, säger Margareta Hamark (L).

Var i Väsby skulle ett sällbo kunna ligga?

– Tanken är att Väsbyhem får i uppdrag att utreda möjligheten i befintligt bostadsbestånd. Lämpligt när man ska modernisera och bygga om äldre fastigheter.

Är de andra partierna i Väsbyalliansen med på detta?

– Det här är Liberalernas förslag. Vi hoppas vi får med våra samarbetspartier i Väsbyalliansen när vi förhandlar fram vårt nya gemensamma politiska program för nästa mandatperiod. Det ligger i linje med många Väsbybors önskemål om att skapa billiga, kvalitativa bostäder och motverka ensamhet, säger Margareta Hamark.

Socialdemokraterna gör dock inte vågen för förslaget. De har andra prioriteringar för de äldre.

– Kvaliteten i hemtjänsten måste bli bättre. Vi ska starta ett kommunalt hemtjänstalternativ och alla äldre som behöver plats på ett äldreboende ska få det. Där är vårt fokus. Om inte pengarna räcker till allt kommer vi att prioritera det, säger Mathias Bohman.