Antalet besök vid innerstadens två sprututbyten minskar. Sedan toppen 2018 har de gått från 26 000 till 19 000 besök. En mindre minskning av antalet besökare skedde också under samma period, från 1 828 till 1 683.

Därför utreder Regionen möjligheten att stänga sprututbytet vid Sankt Görans sjukhus på Kungsholmen.

Den bästa lösningen framåt är att det får drivas vidare som en mottagning på Maria sjukhus, menar regionen. Verksamheten på Kungsholmen har på senare år tagit emot 25–30 besök om dagen.

– Genom att stänga ett av två sprututbyten minskas tillgången för ett skör grupp. Att man dessutom stänger beroendeakuten vid Maria sjukhus är en tydlig försämring av beroendevården, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ledamot i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Sprututbytet på Maria prästgårdsgata öppnade 2019.

Sprututbytet på Maria prästgårdsgata öppnade 2019.

Victor Malmcrona

Omtag i beroendevården

Bakgrunden är att det rödgröna styret i regionen beslutat att se över hur beroendevården bättre kan anpassas efter patienters förutsättningar. En del av det är att vården ska centraliseras – beroendeakuten vid Maria sjukhus stänger och patienterna hänvisas till beroendeakuten på Kungsholmen.

Sprututbytet på Kungsholmen bedrivs i en paviljong med tillfälligt bygglov som går ut vid årsskiftet.

Vad hade du velat se i stället?

– Jag tror det går att hitta en lösning på plats vid Sankt Göran. Det här är en förändring som slår sönder en väl fungerade verksamhet där det byggts upp förtroende mellan patienter och personal, säger Amelie Tarschys Ingre.

– Dessutom finns risker för ökad droghandel på Södermalm när sprututbytet koncentreras till ett och samma ställe.

Anders Lindberg, kommunpolis på Södermalm.

Anders Lindberg, kommunpolis på Södermalm.

Pekka Pääkkö

Polisen hoppfull

Området runt Maria sjukhus, likt det runt Sankt Göran, klassas som öppen drogscen. Polisen på Södermalm är dock inte särskilt orolig över att besökare av sprututbytet på Kungsholmen kan hänvisas till Södermalm.

– Det är inte jättemånga personer vi pratar om. Och det är inte de som är problemet. Problemet ligger snarare i koncentrationen av vårdinrättningar på samma ställe som drar hit människor som inte har legala skäl att besöka dem, säger Anders Lindberg, kommunpolis på Södermalm.

När polisen beslagtar droger i området rör det sig också oftast om ångestdämpande tabletter av märket Ksalol, vilka inte kommer från behandlingar.

– Det är inte receptbelagt utan har importerats på felaktiga vis.

Sprututbyte, Maria prästgårdsgata, Maria sjukhus.

Sprututbyte, Maria prästgårdsgata, Maria sjukhus.

Victor Malmcrona

Kan öppna fler mottagningar

Regionen ser även på möjligheten att öppna fler, mindre sprututbyten runt om i länet. Dessutom finns planer på att det mobila sprututbytet ska jobba mer uppsökande.

– Från mitt perspektiv upplever jag också att det finns en vilja hos regionen att vara inlyssnande och gå oss till mötes, framför allt vad det gäller öppna drogscener, säger Anders Lindberg.

Än har inga beslut om att flytta sprututbytet fattats.