Spröda toner ljuder i Söderledskyrkan. Tyska orgelbyggare är på plats för att stämma den nya orgel som stod klar i fjol. Den har 2 800 pipor, tog tio månader att bygga och kostade församlingen nästan lika många miljoner.

Väl investerade pengar, enligt Anette Westergren Järnkrantz som är kyrkoherde i Farsta församling.

– Musiken är oerhört viktig för oss. Det finns musik i nästan allt vi gör – och den är efterfrågad. Det är kö till våra barnkörer både här och i Sköndal, berättar hon.

Församlingen har sex anställda musiker som medverkar i allt från gudstjänster till babykonserter. Här märks än så länge ingen musikerbrist. Fjorton personer har sökt den lediga tjänsten som organist i Söderledskyrkan.

Församlingen har också lyxen av ett nära samarbete med kyrkomusikerutbildningen i Stora Sköndal.

– Vi uppskattar att de som går på utbildningen kommer och övar på våra andakter och gudstjänster. Jag tror det är väldigt viktigt att man inte lägger ner utbildningen. Det skulle absolut påverka oss, säger Anette Westergren Järnkrantz.

https://www.mitti.se/nyheter/unik-musikutbildning-i-skondal-hotas-av-nedlaggning/repvki!RJu@mUWnDKfaNpNN5ys5w/

Varnar för tysta kyrkor

Kyrkomusikernas riksförbund menar att det behövs fler utbildningsplatser för kyrkomusiker, inte färre. Annars kan det bli tyst i kyrkorna i framtiden.

– Det finns något som kallas det svenska körundret. Mycket av den verksamheten sker i kyrkan. Nu riskerar vi brist på körledare och musiker på gudstjänster, dop och begravningar, säger Nils-Gunnar Karlson, förbundsordförande.

Om det blir så är kyrkan illa ute, anser han.

– Ska man bara sätta på en skiva i kyrkan kan man lika gärna stanna hemma i soffan och lyssna.

Mot den bakgrunden ser förbundet allvarligt på nedläggningshotet för utbildningen i Sköndal. Nils-Gunnar Karlson tycker att Svenska kyrkan borde tänka mindre på principerna och skjuta till pengar.

– I detta läge får inga utbildningsplatser gå förlorade. Man kan inte hålla på och käbbla om notan. Detta måste lösas, säger han.