I väntrummet på Sundbybergs begravningsplats brukar anhöriga vistas före begravningar.

När Mitt i tittar förbi är det i stället klottret på toalettdörrarna och brännmärkena i taket man lägger märke till.

– De sitter här inne och röker på, sliter ner element och eldar i taket, säger Christer Larsson, kyrkogårdschef.

I taket har inkräktarna skrivit saker med cigarettändare. "Det kan ju ta eld", säger Christer Larsson, kyrkogårdschef.

I taket har inkräktarna skrivit saker med cigarettändare. "Det kan ju ta eld", säger Christer Larsson, kyrkogårdschef.

Alexander Kuronen

"De" är i det här fallet vad han beskriver som "yngre vuxna från 15 och uppåt".

– Vi pratar med dem ibland. De har inte varit aggressiva, men vi har berättat att vi vet om att de är här, och att vi har polisanmält det. Erfarenhetsmässigt är det inte prioriterat av polisen, tyvärr.

Dörrar bryts sönder

Även en byggnad i minneslunden berörs. Meningen är att man ska kunna gå in dit när man vill skänka någon anhörig en tanke, men här har även fönster krossats och förrådsdörrar brutits sönder.

– Det finns ingenting av värde där inne, men det kostade 25 000 att byta de där dörrarna, säger Christer Larsson.

Även entrédörren har utsatts för sabotage.

Entrédörren till minneslundsbyggnaden har saboterats. "Nu i veckan tog de ut hela låskistan bara för att dörren inte ska kunna gå i lås", säger Christer Larsson.

Entrédörren till minneslundsbyggnaden har saboterats. "Nu i veckan tog de ut hela låskistan bara för att dörren inte ska kunna gå i lås", säger Christer Larsson.

Alexander Kuronen

När personalen sedan har undersökt lokalen har de hittat både "meckpapper" och filter.

Varför kommer de just hit?

– Det ligger väldigt ensligt till och det är inte så mycket folk som rör sig här. Och så har de upptäckt att lokalen inte är larmad.

Betalas av skatten

Det sistnämnda kan det bli ändring på, men först på längre sikt.

För närvarande hålls minnesbyggnaden i stället stängd för allmänheten, helt och hållet.

I minneslundsbyggnaden finns bland annat en pärm med namn på framlidna.

I minneslundsbyggnaden finns bland annat en pärm med namn på framlidna.

Alexander Kuronen

Totalt har skadegörelsen inneburit cirka 100 000 kronor i utgifter, uppskattar Christer Larsson.

– Det är en skatt som heter begravningsavgiften som betalar all skadegörelse som blir. Så det är egentligen hela Sveriges befolkning som står för det.

Väntrummet fyller fler än ett heligt syfte. Sedan stadens offentliga toaletter försvann från Lötsjön har nödiga flanörer i stället kunnat söka sig hit.

Nu har även den möjligheten gått upp i rök, delvis. På grund av de oönskade besöken håller väntrummet stängt på helgerna tills vidare.

Vad krävs för att kunna öppna igen?

– Att det här upphör, att man lämnar lokalerna ifred. Vi kommer även att söka mer kontakt med polisen, försöka få hit och informera dem, så att de vet att det här är ett ställe där det händer saker.