Vill man åka på konfirmationsläger på lägergården Karlberg med Täby församling får man vara beredd. Platserna tar nämligen slut i rekordfart – varje år. Biljetterna för sommaren 2024 var inget undantag.

 Den 7 september släpptes platserna och direkt strömmade anmälningarna in.

– Platserna tar slut så fort och det beror på att det har blivit en tradition för många familjer i Täby. Den populäraste gruppen med 53 platser tog slut på 3,5 minuter. Den andra på fyra minuter, säger Marie-Louise Broström chef för undervisning i Täby församling.

Efter 22 minuter var de 410 sommarplatserna slut. Då startade arbetet med att gå igenom alla ansökningar. Efter det kan de som inte fått en plats på sommarlägren ställa sig i kö på en väntelista.

– Vi vet att familjemedlemmar brukar hjälpas åt och därför kan det bli vissa som har sökt två gånger, säger Marie-Louise Broström.

100 på lista

Många besvikna har under dagarna hört av sig.

– Vi har två kollegor som sitter och reder i listorna och svarar på mejl, vi har inte möjlighet att svara alls på telefon. Det är många som är ledsna och besvikna över att de inte fick plats, säger hon.

Det är främst Täbyungdomar som söker men vissa platser går även till kommande konfirmander i Danderyd.

– Förra året hade vi över 100 på väntelistan, säger hon.

Även i Danderyd ser man att söktrycket är högt. Totalt har de runt 120 konfirmationsplatser i Danderyd under sommaren.

– Det går relativt fort här också, säger Pontus Degréus, församlingspedagog i Danderyds församling.

– Vi har fyra sommarläger. För ett av dem tog platserna slut efter tio minuter, ett annat efter 20 minuter. Ett läger fick vi stänga anmälan till redan på fredagen eftersom vi då hade mer än dubbelt så många sökande som platser, säger han.

Enligt kyrkoordningen ska församlingarna erbjuda platser till alla som vill konfirmera sig. Detta behov tillgodoser Täby församling då de alltid finns platser i vårens och höstens konfirmationsgrupper. Idag har de inga planer på att utöka platserna under sommaren.

– Vi har inte resurser till det, säger Marie-Louise Broström.