Inom de närmsta åren ska områdena kring Hanstavägen, som sträcker sig mellan Kista och Husby, utvecklas en hel del.

Den stora vägen med två filer på varje sida fungerar i dagsläget mest som en genomfartsgata, men om allt går enligt plan ska här snart bli en levande stadsmiljö.

På Kistasidan, där Hanstavägen möter Oddegatan och området omkring, planeras knappt 2 000 bostäder, förskolor, kultur– och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker inom några år.

På andra sidan, vid Husby, planeras ungefär 900 bostäder längs 600 meter av Hanstavägen, och även här en helt ny utformning av området.

– Byggena kommer knyta ihop Kista med Husby på ett nytt sätt. I dagsläget fungerar vägen som en slags barriär mellan områdena, vilket vi vill bygga bort, säger Joakim Norell, projektledare på exploateringskontoret.

Kommit halvvägs

På Husbysidan har man kommit ungefär halvvägs in i planeringen. Därför är det nu i november dags att ta in områdets kvinnor i processen, berättar Joakim Norell.

– Det har pågått flera stora byggnadsprojekt i Husby centrum sedan 2017, där bland annat Svenska bostäder har satsat på så kallad feministisk stadsplanering, och haft workshops och sådant med kvinnor och barn. De projekten har dock blivit pausade, men Hanstavägen puttrar på och vi kände att vi ville göra ungefär samma metod här.

Enligt Joakim Norell har man nu tillräckligt med material att visa upp för att sedan kunna ta till sig synpunkter och ändra på saker och ting om det skulle behövas. Det handlar framför allt om parker, torg, olika gångbanor och annat i utemiljön.

– Vi kommer från vår sida berätta hur vi tänkt och ställa frågor som "vad skulle få er att känna er trygga?", "vad saknar ni här i dagsläget", "om ni skulle gå på promenad här med era barn, vad skulle nu behöva?", och sådant.

Olika målgrupper

Man kommer vända sig till olika målgrupper, som yngre tjejer, kvinnor med barn, kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, äldre kvinnor och andra.

Inom dessa grupper genomförs olika aktiviteter som möten och promenader, både med och utan barnvagnar, för att nå så många Husbykvinnor i olika åldrar och situationer som möjligt.

– Egentligen borde man jobba så här i hela staden och hela Sverige, men man måste börja någonstans. Vi gör det i Husby och Skärholmen och vill implementera det i allt vi gör så småningom. Vi brukar säga att "är det anpassat efter tjejers önskemål så blir det automatiskt bra för alla", säger Joakim Norell.

Hur kom det sig att det kändes extra viktigt i Husby?

– Stadsdelen är byggd på 70-talet, utformad av män, och efter bilar och män och deras behov, i princip. Det kvinnliga perspektivet har saknats. Det handlar om att det ska vara demokratiskt riktigt. Vi vill att det ska finns tillräckligt med sittplatser och parkmark, vara tillgängligt, och säkerställa att det är trygga miljöer för alla, säger Joakim Norell.