Åklagaren anser att misshandeln ska bedömas som grov eftersom kvinnan ska ha huggit med en kniv och orsakat livsfara i form av ”svår kroppsskada i närheten av större blodkärl”.

Enligt åtalet träffade hon mannens armar flera gånger, varav ett hugg utgjorde ”en djup sårskada med avskuren muskulatur”.

Förnekar brott

Kvinnan medger händelseförloppet till vissa delar, men hon förnekar brott.

Åklagaren anför emellertid bevisning i form av en brottsplatsundersökning där polisen fann blod på flera ställen i lägenheten och en blodig kniv. Dessutom finns fotografier på kvinnan, som bevis för att hon hade blod på sina händer och på sitt nattlinne.

Ytterligare bevisning finns i form av mobiltelefonmeddelanden som kvinnan skickat till sin mamma, bland annat med bilder på blodspår i lägenheten.