Kvinnan har erkänt. Men vid häktningsförhandlingen den 14 maj ansåg hon inte att det fanns skäl att frihetsberöva henne.

Nacka tingsrätt höll inte med. Enligt domstolen finns risk att hon begår fler brott och undanröjer bevis om hon släpps.

Häktades

Därför häktades hon på sannolika skäl misstänkt för mordbrand.

Senast den 26 maj måste åklagaren väcka åtal eller begära att kvinnan häktas på nytt.