Förtätningen på Carl Thunbergs väg skulle ge Solna ett välkommet tillskott på 100 hyresrätter.

Politikerna klubbade enigt projektet 2021 men grannskapet sparkade bakut. Kvarteret skulle både skugga dem och orsaka buller. Att ta ned träd på platsen var heller inte populärt, skrev de i sin överklagan.

I juni i fjol gav mark- och miljödomstolen grannarna rätt. Detaljplanen ansågs inte ta hänsyn till befintlig miljö och byggnation, och avslogs.

Håller med grannarna

Solna överklagade med argumenten att samhällsnyttan med de nya husen är stor, samt att larmen om insyn och skuggning överdrivits.

Men nu avlås stadens överklagan av Mark- och miljööverdomstolen, grannarna får rätt och projektet skrotas.

– Det är naturligtvis tråkigt att det inte går att bygga de här bostäderna. Vi kom i bred politisk enighet fram till att förslaget var genomförbart och bra, men domstolen hade tyvärr en annan slutsats, säger byggnadsnämndens ordförande Martin Eliasson (S).

Kan det bli problem med att förtäta Solna nu?

– Om det skulle vara stopp för kompletteringsbebyggelse hade det varit ett stort problem. Men det handlar ju om gränser, hur nära och hur mycket störningar som boende får acceptera. Vi kommer att analysera domen. Det är svårt att spekulera kring om det påverkar i andra projekt än just det här.

Domen får inte överklagas.