Statens fastighetsverk har gett startsignal för renoveringsarbetena. Kungliga konsthögskolans (KKH) huvudbyggnad, Kasern III, ska byggas om.

– Ritningarna har stötts och blötts under flera år, nu blir det äntligen av. Bra är att studenter kan fortsätta jobba med sina projekt medan verkstäder och ateljéer byggs om, säger Lina Bjereld, professor och prorektor.

Efter branden 2016 diskuterades det om konsthögskolan skulle flytta från Skeppsholmen. Det landade i att den skulle vara kvar men behövde förändras.

Rektor Sanne Kofod Olsen och Lina Bjerneld, professor och prorektor. Förtätningen kan leda till fler kontaktytor, tror Bjerneld. "Det är ofta då ett samtal uppstår eller man ser vad någon annan håller på med och kan bli inspirerad, det tänker jag är positivt", säger Lina Bjerneld.

Rektor Sanne Kofod Olsen och Lina Bjerneld, professor och prorektor. Förtätningen kan leda till fler kontaktytor, tror Bjerneld. "Det är ofta då ett samtal uppstår eller man ser vad någon annan håller på med och kan bli inspirerad, det tänker jag är positivt", säger Lina Bjerneld.

Pekka Pääkkö

Mer öppen

– Branden gjorde att det blev ganska trångbott. Skolan ska bli mer publik, mer öppen för omvärlden. Hela entréplanet i huvudbyggnaden ska bli tillgänglig för allmänheten, det är en viktig bit i det hela, säger projektledaren Fredrik Ehlin.

Skolan som består av två hus, det ena från slutet av 1800-talet och tillbyggnaden från 1990-talet, ska moderniseras och rustas upp. Bland annat flyttas biblioteket ner från vindsvåningen och ateljéerna upp. De senare får takfönster.

– Den ursprungliga arkitekturen ska plockas fram mer i det äldre huset. Det finns valvbågar som löper genom kasernen. Det är ett hus som använts som sädesupplag och sovsal för matroser.

– Det är rätt svårt att ha en så publik verksamhet som ett bibliotek på en vind byggd någon gång på 1800-talet. Nu får vi fram mycket mer av takbjälkar och struktur. Det kommer att bli jättefint.

Flottans matsal i slutet av 1800-talet. Ur ”Svenska familjejournalen Svea”.

Flottans matsal i slutet av 1800-talet. Ur ”Svenska familjejournalen Svea”.

Stockholms stadsmuseum

”Är jättebra”

Prorektorn Lina Bjereld är glad över att skolan öppnar upp mer för allmänheten och att det blir möjligt för fler att ta del av bibliotekets samlingar.

– Det är jättebra att man kan komma in och se verksamheten. Vi har ju väldigt många gästföreläsare, föreläsningar och ett kafé som är öppet.

Regeringen har anslagit 175 miljoner kronor till satsningen. Arbetena omfattar 10 000 kvadratmeter och ska vara klara hösten 2025.

Under byggtiden kommer delar av undervisningen och verksamheter att flyttas till andra lokaler. Bland annat har skolan hyrt in sig i medborgarhuset på Hägerstens­åsen.

– Vi får tänka kreativt! Det är vi bra på här på skolan, det är ju vår toppkvalitet!

Illustrationsbild över det nya biblioteket vid huvudentrén till Kungliga konsthögskolan.

Illustrationsbild över det nya biblioteket vid huvudentrén till Kungliga konsthögskolan.

Ahrbom & Partner