Sigtunaskolan humanistiska läroverk (SSHL) har trubbel med sin ekonomi och har under lång tid inte burit sina kostnader.

Skolinspektionen bedömer att Sigtuna Skolstiftelse, som driver SSHL, inte har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och har därför kommit med ett föreläggande – skolan måste vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Kan återkalla tillstånd

– Beroende på hur allvarligt det är och vad de redovisar gör vi en ny bedömning, vad vi kommer fram till är olika från fall till fall. Om man inte följer ett föreläggande kan Skolinspektionen ge ett föreläggande med vite och ytterst även återkalla tillståndet, säger Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

I skollagen står det att om det finns risk att en verksamheten inom en nära framtid kommer att gå i konkurs bör detta vara ett skäl att ingripa.

– När vi utreder ett föreläggande är det alltid allvarligt för då har man inte följt lagens krav, säger Agnes Gidlund.

Skolstiftelsen har dock tid på sig att förklara och reda upp situationen.

Senast måndagen den 19 augusti ska Sigtuna Skolstiftelse ha vidtagit åtgärder och redovisat dem. Är allt i sin ordning då skriver Skolinspektionen av ärendet. Annars vidtar de ytterligare åtgärder.

Agnes Gidlund är pressansvarig på Skolinspektionen.

Agnes Gidlund är pressansvarig på Skolinspektionen.

Pressbild

”Allvarlig situation”

Skolan är sedan länge fullt medvetna om den ekonomiska situationen. I flera år i rad (2018-2021) har de redovisat förluster på miljontals kronor. Enligt årsredovisningen för 2022 redovisades en förlust på 12,3 miljoner kronor. Den preliminära resultatrapporten för 2023 visade efter det tredje kvartalet på en förlust på 2,6 miljoner kronor. 

I revisionsrapporten för 2022 skriver revisorn att skolan kan fortsätta driva sin verksamhet i 12 månader i enlighet med den likvidationsplan som finns och poängterar den allvarliga situationen för styrelsen.

Efter det har inte stiftelsen fått rätsida på ekonomin då den preliminära resultatrapporten för 1 januari till och med 30 september 2023 även den visar på en förlust på 2,6 miljoner kronor. 

Vill inte kommentera

SSHL:s VD, Sofia Kinberg, vill i nuläget inte svara på Mitt i:s frågor om vad som ligger bakom underskotten, hur ekonomin ser ut i dag och vad som händer med skolan om de inte lyckas vända ekonomin.

Istället skriver Sofia Kinberg att skolan är ”mitt i en process med att löpande arbeta med dessa frågor och att vi tar allvarligt på situationen.”

I utredningen kring Sigtuna skolstiftelse framgår det att det finns ett övervärde i de fastigheter som ägs av stiftelsen som täcker de redovisade förlusterna. Inte heller hur stiftelsen kan tänkas använda det kapitalet svarar VD:n på.

SSHL, Sigtuna Humanistiska Läroverk

SSHL, Sigtuna Humanistiska Läroverk

Stefan Källstigen