Försvarsmakten har övat i Bromma.

Luftvärnsregementet från Halmstad hade i helgen en av sina grupperingsplatser i närheten av Bromma flygplats.

I ett mejl till Mitt i skriver Jessica Krantz, kommunikationschef på luftvärnsregmentet på Försvarsmakten:

"På grupperingsplatsen fanns bland annat det nya luftvärnssystemet 103/Patriot och vi övade strid mot luftmål".

Förutom att öva sig på strid fick soldater och värnpliktiga besök, av kung Carl Gustaf.

"Han fick åka pansarterrängbil och träffa soldater och värnpliktiga. Han verkade intresserad och ställde många frågor", skriver Jessica Krantz.

Övning med samtliga försvarsgrenar

Försvarsmaktsövning Aurora 23 pågår mellan den 17 april och 11 maj.

Aurora är en övning där samtliga försvarsgrenar deltar och som syftar till att öka den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Över 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militärer från 14 andra läner ska öva tillsammans i olika delar av Sverige.

Övningen i Bromma avslutades i söndags.

Kungen träffade soldater och värnpliktiga från luftvärnsregementet under sitt Brommabesök.

Kungen träffade soldater och värnpliktiga från luftvärnsregementet under sitt Brommabesök.

Anders Fall/Försvarsmakten