Sedan en tid tillbaka har Sollentuna Energi & Miljö AB, Seom, fått samtal från kunder som känner sig lurade efter att ha blivit kontaktade av annat elbolag.

Oftast sker kontakten via telefon, och personen som ringer är mycket offensiv och övertygande i sina argument om att kunden bör byta elavtal. De säger dessutom att de samarbetar med Seom, vilket inte stämmer.

"Kan bli mycket kostsamt"

Om du blir uppringd av en säljare från annat elbolag ska du vara mycket uppmärksam och integodkänna något avtal per telefon eller via en sms-länk innan du läst avtalets villkor i lugn och ro, uppmanar Carolin Iggström, chef elhandel på Seom.

– Var uppmärksam på priserna som de erbjuder, ofta är den fasta avgiften oskäligt hög, även om priset per kilowatt-timme kan verka bra. Ta också noga reda på vilka avtalstider och vilka avtalsvillkor som gäller. Det kan nämligen bli mycket kostsamt för dig om du går in i avtalet och sedan väljer att avbryta det i förtid, säger hon.

Konsumentverkets energibyrå har en lista över bolag som har fått många klagomål. Gå gärna in där för att se om elbolaget du blivit kontaktad av finns med, tipsar Carolin Iggström.

Rätt att ångra dig

Tänk också på att du som konsument enligt distansavtalslagen har rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Sedan 2018 krävs dessutom att konsumenten accepterat företagets erbjudande om avtal skriftligen. Utan den skriftliga accepten är avtalet inte giltigt.

Om du har accepterat avtalet och ångerrätten löpt ut eller om du får trubbel med bolaget ska du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå. De ger oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör bland annat el.

Värre för företagare

Näringsidkare har inte samma skydd som privatkonsumenter när det gäller telefonförsäljning. Exempelvis gäller ingen ångerrätt på avtal som tecknats på distans. Det finns inte heller något krav på skriftlig bekräftelse vid avtal som ingås över telefon.

– Därför vill vi uppmana dig som är företagare att vara extra försiktig, säger Carolin Iggström.

På Konsumenternas energimarknadsbyrås hemsida finns vägledning för dig som är näringsidkare och som ingått elavtal efter vilseledande telefonförsäljning. Du kan också hitta information hos Svensk Handel.