I dag är Paradistorget mest en parkeringsplats. Men i framtiden är tanken att det ska bli en mötesplats för kultur och demokrati.

Det är här som det nya kommunhuset och biblioteket ska byggas. Och med anledning av det behöver verksamheterna som finns i Sjödalsgymnasiets byggnad i dag flytta på sig. Gymnasieeleverna flyttar till Huddingegymnasiet, medan kulturskolan hittar hem tvärs över torget till huset intill Paradisgaraget. Även den kommunala vuxenutbildningen ska flytta hit.

Redan i augusti ska de nya lokalerna stå klara.

– Vi är jätteglada. Dels att det blir en permanent lokal, från början av var det tal om en evakueringslösning, och dels att vi nu får större lokaler som gör att vi kan utöka vår verksamhet, säger Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i kommunen.

Att lokalerna blir större innebär att kulturskolan kan erbjuda fler kursplatser och aktiviteter. I de nya lokalerna ryms dansstudio och teatersal, en mediastudio där man kan ägna sig åt filmskapande och annat digitalt skapande, och en bild- och formverkstad. Det är lokaler som kulturskolan inte haft tidigare.

Kan öppna i Vårby

– Vi ser att det här täcker behovet i mellersta Huddinge. Framöver behöver vi bygga ut i andra kommundelar. Det handlar om en liten utbyggnad i de östra delarna och på sikt behöver vi finnas i Vårby och Flemingsberg, säger Anja Dahlstedt.

Nästa år ska en etablering i Vårby utredas. I dag finns Kulturskolan i centrala Huddinge och Skogås, men verksamheten bedrivs även på andra platser i samverkan med bland andra bibliotek, fritidsgårdar, skolor och idrottshallar.

Kulturskolan i Huddinge når i dag 6, 4 procent av unga mellan 6 och 19 år. Ambitionen är att komma upp till länssnittet 2030, vilket i dag är 11,8 procent.

Innan lokalerna vid Paradistorget är inflyttningsklara krävs investeringar på 30 miljoner kronor. Det är betydligt högre än vad man först räknade med då investeringskostnaderna uppskattades till 20 miljoner kronor.

– Prislappen blir högre nu när det blir en permanent lösning. Det handlar bland annat om ljudisolering av lokalerna, säger Anja Dahlstedt.

Det blir också en rejäl hyreshöjning. Hyran landar på 4,5 miljoner kronor jämfört med 760 000 kronor för dagens lokaler. Kultur- och fritidsnämnden får kompensation för de ökade hyreskostnaderna.