2023 utsågs Patientnämnden till Sveriges bästa arbetsplats i kategorin 20-49 medarbetare av organisationen Great Place to Work.

Nu har de placerats sig topp tre även i Europa.

De 26 medarbetarna hanterar över 8 000 klagomål varje år. Det handlar om patienter som anser sig felbehandlade, eller dåligt bemötta, som är arga, besvikna och har fått utstå lidande.

Hur håller man arbetsglädjen uppe då?

– Främst för att vi känner att vi gör skillnad för patienter och närstående som befinner sig i en tuff situation. Den personliga kontakten gör att vi får feedback, vilket också skapar engagemang, säger Maja Wessel, tillförordnad förvaltningschef.

Bidrar till bättre vård

Patientnämnden för klagomålen vidare, vilket bidrar till att utveckla vården och förbättra patientsäkerheten, och det gör också att arbetet känns värdefullt, förklarar hon.

Great Place to Work har sammanställt data från mer än 2,6 miljoner anställda på över 3 350 arbetsplatser i 37 länder. Medarbetarna har anonymt fått ta ställning till påståenden om sina ledare och sin arbetsplats. 

Stolta över sitt arbete

Patientnämndens anställda känner största möjliga stolthet, engagemang, tillit och arbetsglädje med ett snitt på 99 procent i undersökningens Trust Index.

– Vi tror mycket på tillit där medarbetarna har ansvar för att planera sitt arbete och sina arbetstider. Vi är en liten platt organisation där alla har möjlighet att påverka, och det går snabbt att implementera nya idéer, säger Maja Wessel.