En genomtuggad handduk som proppats in i ett mushål samt musspillning.

Det var vad som mötte kommunens inspektörer när de besökte en anrik restaurangrörelse i södra Roslagen i slutet av februari.

– Det var på olika ställen. Det var tydliga spår, säger Jerry Schoultz inspektör på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

”Musskit och flugor”

Efter besöket fick krogrörelsen en vecka på sig att omedelbart täta hål ”med något mer lämpligt” – för att förhindra skadedjur att komma in i lokalerna. Fristen löpte ut 6 mars.

Dessutom har krogen fått ett föreläggande om att lösa situationen mer långsiktigt.

– De ska ta fram en åtgärdsplan och redogöra för vad de tänker göra framöver. Anledningen är att det varit återkommande problem med skadedjur i den lokalen, säger Jerry Schoultz.

Mitt i:s koll visar att SRMH även anmärkte på ”musskit och flugor” i lokalerna vid en inspektion i april 2021.

Sprider smitta

”Skadedjur kan sprida smitta via livsmedel till människan” skrev myndigheten då, och uppmanade krogägaren att städa, sätta upp flugfångare samt placera ut laddade fällor.

Två år tidigare, 2019, anmärkte SRMH också på krogen, för att den hade svartmögel, mycket ”småflugor”, smutsiga skärbrädor och flera hål i väggar och tak där skadedjur kunde ta sig in.

Vad säger du om att försöka stoppa möss med en handduk?

– Vad jag hört hade den förmodligen satts dit på natten innan vi gjorde inspektionen. Det var nog en paniklösning där och då, säger Jerry Schoultz.