Egentligen stred förslaget mot detaljplanen, som säger­ att området ska vara ett öppet­ vattenområde. Därför sa stadens­ tjänstemän nej till bastun, men i december beslutade­ politikerna att ändå ge förslaget en chans.

Ärendet återremitterades för att höra vad grannarna tyckte, innan slutligt beslut togs. Svaret blev nej.

– Enda sättet att få igenom­ ett sånt här projekt, som uppen­bart strider mot detalj­planen, är att få berörda grannars godkännande. Många var positiva, men vi måste ta hänsyn till de negativa synpunkterna, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Oljud och skadegörelse

Synpunkter mot bastun handlade bland annat om risk för oljud och vandalisering. Några pekade även på att helhetsintrycket vid Lugnets terrass skulle försämras och att fågellivet skulle påverkas negativt.

En synpunkt som togs upp var att vattnet är förorenat.

Stadsbyggnadensnämnden har dock tidigare betonat att det i den här vändan handlade det om huruvida bygglovet går att bevilja eller inte.

– För att sätta upp en bastu behövs bland annat lov eller avtal med markägaren, samt i det här fallet möjlighet att tillåta bad om detta blir aktuellt­, sa Jan Valeskog i en tidigare intervju.

Röstade för avslag

Motståndet var tillräckligt för att få nämnden att avslå bygglovet. Eftersom det strider mot detaljplanen hade ett beslut att bevilja bygglovet fått svårt att hålla i högre instanser om det överklagades.

– Resultatet blev inte det vi hoppades på, men vi måste lyssna och ta vårt myndighetsansvar.

"Bastun i Hammarby sjöstad skulle vara 3x7 meter. Det är inte stort i jämförelse med allt omkring. Det ska inte behöva vara så här svårt," säger Mathias Leveborn.

"Bastun i Hammarby sjöstad skulle vara 3x7 meter. Det är inte stort i jämförelse med allt omkring. Det ska inte behöva vara så här svårt," säger Mathias Leveborn.

Angie Gray

"Förvånad"

Sthlm sauna, som låg bakom förslaget, tycker inte att resonemanget håller. De har anlitat en jurist som sett över förslaget och menar att bastun kan uppföras utan att det strider mot detaljplanen. Planen tillåter nämligen en byggnad med servering, omklädesrum och toaletter, vilket de menar hade kunnat möjliggöra en bastu.

– Jag blev förvånad. 2 500 personer har redan anmält intresse för medlemskap till bastun, säger Mathias Leveborn från Sthlm sauna.

– Det hela hade kunnat avgöras i länsstyrelsen eller domstol, men det går inte nu eftersom staden förhastat beslutat om avslag.

”Vattnet ska vara öppet”

Centerpartiet tycker att den rödgröna majoriteten borde varit mer lyhörd för de positiva rösterna, som var i majoritet.

”Hammarby sjöstad har trots sitt namn och vattennära image inga möjligheter till bad. I föreliggande ärende vill en seriös aktör råda bot på detta,” skriver de i ett uttalande.

– Detaljplanen för området­ säger öppet vattenområde, vilket betyder att vattnet ska vara just öppet och tillgängligt. Och bastun skulle ju avsevärt förbättra just tillgängligheten, säger Lars Rottem Krangnes (C), vice ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.