Det har varit förhållandevis tyst från tjänstemän och lokalpolitiker sedan det nya S-, V- och MP-styret efter valet beslutade att dels slå ihop Spånga-Kista och Rinkeby-Tensta till stadsdelen Järva, dels slå ihop Östermalm och Norrmalm till Norra innerstan.

Men efter att det nya styret presenterat sin budget i veckan reagerar nu förra socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

– Satsningen styret gör på Järva är välkommen, men är det något man vet om den här typen av stora omorganisationer som sammanslagningar av stadsdelar så är det att socialtjänsterna blir väldigt inåtvända i flera år. Man måste jobba in nya rutiner och så vidare. Det gagnar varken Järvas trygghetsarbete eller Järvaborna, säger han.

Moderaterna har varit överens med de rödgröna sedan tidigare om fördelar med en sammanslagning av Östermalm och Norrmalm. Bland annat har det ansetts finnas en stor potential att jobba gemensamt med trygghetsfrågorna och att stadsdelsgränserna varit ett hinder.

Men Jan Jönsson håller inte med.

– Järvaborna får nu längre till de förtroendevalda än vad de haft. Sammanslagningen gynnar inte demokratin. Detsamma gäller att Östermalm och Norrmalm blir till Norra innerstan.

Särskilt fokus på Järva

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) aviserade under onsdagens budgetpresentation att Järvas utveckling både "socialt och fysiskt", som hon kallade det, kommer få särskilt fokus under mandatperioden. Det handlar framförallt om att de styrande ska arbeta för att få till stånd rimliga hyror i hyresrätterna, genomföra satsningar i det offentliga rummet och att stärka socialtjänsten.

Jan Jönsson tycker det rimmar illa med att samtidigt göra den större omorganisationen på socialtjänsten i området.

– Vi har just nu en situationen där skjutningar och gängbrottslighet behöver hanteras, samtidigt ska då plötsligt dessa organisationsförändringar genomföras? säger han.

https://www.mitti.se/nyheter/ostermalm-och-norrmalm-blir-norra-innerstan/repvjn!Fwa2YtxJZnuOGSe@HlH7yA/

https://www.mitti.se/nyheter/jarva-blir-en-stadsdel-personal-invantar-information/repvjs!2@cll6h57sVmijivNwTgQ/