I januari stoppade Region Stockholms kulturnämnd en extra utbetalning till studieförbudet Ibn Rushd, med hänvisning till missförhållanden som avslöjats på nationell nivå.

I Skåne och Norrland har religiösa texter listats som kurslitteratur, med råd om barnuppfostran, kvinnlig omskärelse och hbtq-frågor som strider mot svensk lag.

– Vi vill inte ge skattepengar till en verksamhet som vi inte känner oss trygga med, sa nämndens ordförande Erik Persson (S) i januari.

Men under februari lämnade Ibn Rushd in en ny åtgärdsplan och regionen har gått med på att betala ut årets ordinarie stöd på totalt 1,2 miljoner kronor.

Inget skäl att stoppa

– Eftersom Folkbildningsrådet har godkänt rapporteringen ser vi just nu inget skäl att stoppa stödet, säger Erik Persson (S).

Samtidigt har politikerna beställt en fördjupad granskning av Ibn Rushd i Stockholms län, som görs under våren av konsultföretaget WSP.

– Vi kan fortfarande återkalla hela eller delar av stödet om något allvarligt skulle komma fram, säger Erik Persson.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet i kulturnämnden. De vill stoppa utbetalningarna till alla studieförbund i väntan på att en ny stödmodell tas fram. "Dagens modell har nått vägs ände" skriver de båda partierna.

Koppling till gängkriminalitet

Kritiken gäller inte bara Ibn Rushd utan även ABF – som i Botkyrka har anklagats för att ha kopplingar till gängkriminalitet.

– Tveksamheterna som avslöjats är så pass allvarliga att skattebetalarnas pengar riskerar gå till helt andra ändamål än bildning och studier, kommenterar Rickard Wessman (M).

Muse Yusuf, regionchef på Ibn Rushd framhåller att verksamheten i Stockholm aldrig varit föremål för någon kritik.

Muse Yusuf, regionchef på Ibn Rushd framhåller att verksamheten i Stockholm aldrig varit föremål för någon kritik.

Privat

Muse Yusuf, distriktschef för Ibn Rushd i Stockholm, välkomnar den pågående granskningen.

– Jag känner mig trygg med att vi inte har några oegentligheter här i Stockholm. Det har aldrig funnits några sakliga skäl att frysa stödet till oss, säger han.

Stopp för pengar till muslimskt studieförbund

Region Stockholm har stoppat en extra utbetalning till studieförbundet Ibn Rushd. "Vi känner oss inte trygga", säger S-ledningen. "Oschysst att döma oss för vad andra har gjort", svarar distriktschefen Muse Yusuf.

I januari skulle totalt 9 miljoner delas ut i extra stöd till studieförbunden i Stockholms län.

Nu i veckan beslöt kulturnämndens ordförande Erik Persson (S) att det muslimska studieförbundet Ibn Rushd inte får del av pengarna.

– De signaler vi har fått från Folkbildningsrådet är mycket allvarliga. Vi vill inte ge skattepengar till en verksamhet som vi inte känner oss trygga med, säger Erik Persson.

"Vi döms för andras brister"

Muse Yusuf, distriktschef för Ibn Rushd i Stockholms län, tycker att beslutet är orättvist.

– De dömer oss för brister som har funnits på andra håll i landet, som inte har någonting med vår verksamhet att göra. Det kritiserade materialet har aldrig använts i Stockholm, säger han.

Bakgrunden är att det hos flera föreningar som Ibn Rushd samarbetar med i Skåne och Norrland har förekommit religiösa urkunder som studiematerial, med en syn på barnaga, homosexualitet, otrohet med mera som strider mot svensk lag.

Sådan litteratur är inte förbjuden, men innehållet måste problematiseras och ställas i kontrast mot vad som gäller i Sverige. Där har Ibn Rushd varit otydliga, medger Muse Yusuf.

Tagit fram nytt material

– Det var vi själva som flaggade för problemet, att det saknades tillräcklig dokumentation. Vi spärrade de här böckerna 2020 och har tagit fram ett eget material om barnuppfostran som vi rekommenderar alla att använda, säger han.

Folkbildningsrådet, som granskar studieförbunden, är ändå inte nöjda med de åtgärdsplaner som Ibn Rushd har lagt fram.

– Nu har de på sig till den 10 februari att lämna in en tydligare plan för att säkerställa att bristerna inte återupprepas, säger Rebecka Svensén, kommunikationsansvarig på Folkbildningsrådet.

"Hotar folkbildningen"

Region Stockholm ska nu också göra en egen, fördjupad granskning av Ibn Rushd i länet, som ska vara klar innan de ordinarie stödpengarna för 2024 betalas ut i mars.

– Om det visar sig att de använder material med homofobiskt och antidemokratiskt innehåll ska de inte ha några pengar. Det hotar legitimiteten i folkbildningen, säger Erik Persson (S).

Muse Yusuf välkomnar granskningen.

– Vår värdegrund utgår från svensk lagstiftning och barnens rättigheter. De är mer än välkomna att prata med oss, säger han.

Kritiken mot Ibn Rushd

Enligt Folkbildingsrådet har bland annat boken ”The Upbringing of Children in Islam” funnnits på litteraturlistor vid studiecirklar hos Ibn Rushds samarbetsföreringar i Trelleborg, Gävle, Borgnäs och Ovanåker.

I boken finns råd om barnaga och kvinnlig omskärelse, att homosexualitet är en synd och att vissa brott ska straffas med stympning. Det finns också avsnitt som bygger på antisemitiska konspirationsteorier.

Ibn Rushd i Stockholms län, som får drygt 600 000 kronor i årligt stöd av Region Stockholm, har inte använt det kritiserade materialet, enligt Folkbildningsrådet.

Källa: Folkbildningsrådet

Muse Yusuf från Ibn Rushd i Stockholm tycker beslutet är orättvist. Erik Persson (S) vill känna sig säker innan mer pengar betalas ut.

Muse Yusuf från Ibn Rushd i Stockholm tycker beslutet är orättvist. Erik Persson (S) vill känna sig säker innan mer pengar betalas ut.

Privat/Pressbild

Stopp för pengar till muslimskt studieförbund

Regionpolitiker fryser utbetalning till Ibn Rushd ✔ "Oschysst att döma oss för andras brister"