Vid Hornsgatan ligger kvarteret Plankan, som uppfördes på 60-talet. På kvarterets gård, och ovanpå befintlig bebyggelse har Svenska Bostäder länge haft planer på att bygga nya bostäder.

Projektet har rört upp heta känslor ända sedan det presenterades första gången för snart tio år sedan. Ärendet överklagades bland annat hela vägen upp till Högsta domstolen, som till slut gav grönt ljust.

https://www.mitti.se/nyheter/demonstration-i-kvarteret-plankan-polis-tillkallades/lmskk!7351545/

Förra året drog arbetet igång – men nu konstaterar Svenska Bostäder att kostnaden för projektet kommer bli högre än först trott.

I stora drag beror det på att fastigheten är i större behov av renovering än väntat.

Bland annat har det visat sig att det under taken, som nu till en tredjedel lyfts bort för påbyggnaden, finns miljöfarliga ämnen.

– Det var svårt att veta vad som fanns under taken innan de togs bort. Men det kommer behövas mycket sanering av asbest och andra miljöfarliga ämnen, säger Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska bostäder.

Drar i handbromsen

2016 var kostnaden för projektet 520 miljoner kronor. Förra året skrevs den upp till 692 miljoner. Nu bedöms kostnaden landa på 916 miljoner kronor, vilket är en ökning på 224 miljoner från tidigare prognos.

Det har fått politikerna att nu dra i handbromsen. När ärendet togs upp på Svenska Bostäders styrelse fick den ökade kostnaden inte godkänt.

Istället klubbades ett förslag som innebär att Svenska Bostäder ska göra en fördjupad analys av hur kostnadskalkylen kan visat så fel, och vilka alternativ för projektet som finns framöver.

– Det handlar om att vi vill känna tillit till bolagets beräkningar vad gäller riskhantering och prognossäkerhet för att kunna ta ett beslut framåt, säger Dennis Wedin (M), ordförande i Svenska Bostäders styrelse och fastighetsborgarråd i Stockholm.

Fortsätter under tiden

Att avbryta hela projektet är inte ett alternativ, eftersom så mycket tid och pengar redan lagts på det, menar Dennis Wedin. De alternativ finns är att antingen färdigställa som planerat, men utifrån en korrekt kostnadskalkyl, eller blåsa av delar av bygget.

Hur det blir ska styrelsen ta ställning till efter utredningen är klar.

Tidsplanen för projektet är att inflyttning i påbyggnaden ska påbörjas årsskiftet 2021 och 2022, i huset på gården från 2023 – och tidsplanen påverkas inte av utredningen, menar Dennis Wedin, eftersom bygget kommer fortsätta under tiden.

Hur går det ihop?

– Tuffa vägval behöver vara genomtänkta. Att exempelvis avbryta gårdshuset skulle innebära att vi sitter med en stor kostnad som redan lagts ned på det, samt att det blir 92 lägenheter som inte byggs när bostäder behövs. Men något vi nu säkerställer, utifrån att Svenska Bostäder tidigare haft kalkyler som inte stämmer, är att riskbedömningarna är bättre så vi i framtiden fattar beslut utifrån korrekta underlag.

Förhoppningen är att utredningen ska vara klar inför Svenska Bostäders styrelsemöte 3 december. Då ska beslut om Kvarteret Plankans framtid tas på nytt.