Som Mitt i skrev förra veckan har Odengatan nu fått ett bussfält i östlig riktning mellan Torsgatan och Dalagatan, som ett led i regionens och stadens försök att få buss 4 att komma upp i minst 20 km/h på hela linjesträckan. Det innebär att det inte är tillåtet för bilister att köra där dagtid och att ett cirka 40 parkeringsplatser "försvinner" under den tid som det är bussfält. Åtgärden är ett försök som ska pågå till i sommar, eventuellt längre på grund av pandemin.

Mitt i har fått flera reaktioner från folk som tycker att staden är fel ute. Björn Carlgren har bott på Gästrikegatan sedan 1986 och ser Odengatan och Vasaparken från sin balkong. Han betonar att han tycker att det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar bra och att bussarna kommer fram, men ifrågasätter försöket med en bussfil på Odengatan.

– Trafiken där har alltid fungerat jättebra, jag har aldrig sett någon trängsel på sträckan. Vad bygger de sitt beslut på? Jag tror snarare att det här kommer att bli kontraproduktivt, köer kommer att bildas i hörnet Odengatan/Dalagatan, säger han och syftar på den alternativa vägen för bilister som staden hänvisar till i sitt brev till de boende i området.

https://www.mitti.se/nyheter/odengatan-har-fatt-nytt-bussfalt/repuav!0hUSoKYsOOiRiSI6V4bKew/

Staden menar att bilister som kommer norr- eller söderifrån och vill köra vidare på Odengatan i stället ska välja Karlbergsvägen och sedan svänga ner på Dalagatan och därifrån fortsätta på Odengatan.

– Det riskerar att bli kaos där i stället. Försöket är helt enkelt ologiskt. Jag har snackat med flera grannar som håller med mig, säger Björn Carlgren.

Enligt trafikkontorets undersökning från hösten 2019 är medelhastigheten på just den här sträckan 15-18 km/h, inklusive tiden som bussen står på en hållplats för på- och avstigning. Utan hållplatsstoppen går det snabbare, över 18 km/h.