Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde klubbades kommunens nya miljöplan.

S- och C-styret är nöjda, även om de tycker att miljöplanen kunde ha klubbats redan i december.

– Oppositionen fick till en minoritetsåterremiss och förhalade processen, men nu är den klubbad och klar. Det här är en mer ambitiös miljöplan än den förra och ett viktigt steg mot att nå klimatneutralitet, säger kommunalrådet Aphram Melki (C).

Men under fullmäktige riktade oppositionen kritik, bland annat i frågan om skolmaten. För i den nya miljöplanen finns krav på hur mycket utsläpp varje måltid får generera, och andelen ekologiskt producerade livsmedel ska öka. Det innebär mer vegetarisk mat.

– Det viktigaste är att maten hamnar i magen, och inte bara räkna på hur mycket utsläpp varje måltid genererar. Om den inte äts upp så har man gjort alla ansträngningar i onödan. Barnen måste få i sig bra mat om de ska orka skolan, säger oppositionsrådet Ylva Bjelle (KD).

Inget eleverna vill

Hon tar fasta på barn- och ungdomsförvaltningen som i sin remiss pekar på att sju av tio måltider redan i dag är vegetariska. De skriver också att de flesta av eleverna inte vill se fler vegetariska rätter.

– Barnen har blivit introducerade för vegetarisk mat, men till slut tröttnar eleverna på champinjonsoppa och grönsaksröror, säger Ylva Bjelle (KD).

Hon tycker att styret bara ser skolmaten som ett sätt att nå miljömålen.

– KD vill att man tar ett helhetsgrepp på skolmaten, inte bara låta den vara en liten pusselbit i kommunens miljöplan. Styret har tappat barnperspektivet.

Mer ekologisk mat på menyn innebär kostnadsökningar på ungefär 3,5 miljoner per år, vilket Ylva Bjelle är kritisk mot då pengarna måste tas från något annat i skolans verksamhet.

Aphram Melki (C), kommunalråd i Järfälla.

Aphram Melki (C), kommunalråd i Järfälla.

Erik Lejdelin

Men Aphram Melki menar att kostnaden är motiverad.

– Nämnden gör stora överskott och har en miljardbudget. Att lägga 3,5 miljoner extra på att låta våra barn slippa få äta besprutad mat tycker jag är en rimlig prioritering. Det är tydligt att oppositionen inte har några ambitioner i de här frågorna.

Svinnet minskar

Han poängterar att barnen idag de flesta dagar i veckan får välja mellan kött eller fisk.

– Idag får eleverna välja kött eller fisk tre dagar i veckan, och det är bara vegetariskt två dagar i veckan. Och svinnet ökar inte, utan minskar.

Sedan 2018 har svinnet minskat från 71 gram per person till 49 gram 2022, enligt barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnaden för svinnet har dock ökat, men det beror framförallt på de ökade matpriserna.

– Det slängs mat för miljoner varje år. Maten måste vara god för att hamna i magen, säger Ylva Bjelle.