Den 19 september är det kyrkoval. I Hässelby församling har församlingshemmets framtid varit en av de hetaste frågorna. Före valet är alla politiker eniga med att vänta med en eventuell försäljning av församlingshemmet tills kostnaden för de kommande renoveringarna är klarlagd.

Debatten har trots det inte uteblivit. Socialdemokraterna har inför valet pekat på att höjd kyrkoavgift skulle kunna bidra till att rädda församlingshemmet – men utan att slå fast om höjning ska ske eller inte.

https://www.mitti.se/nyheter/kyrkopolitiker-skjuter-upp-beslutet-om-att-salja-forsamlingshemmet/repuig!@WounjxMhXFPvbSGJJidg/

Befarar större medlemstapp

Uttalandena om höjd kyrkoavgift får kyrkorådets ordförande Arne Genschou att reagera.

– Att få in ett par miljoner kronor skulle inte hjälpa oss att hantera problemet med församlingshemmet. Skulle du dessutom höja skatten med större belopp riskerar du att fler lämnar kyrkan, säger Arne Genschou.

Socialdemokraternas Robert Fischer som tidigare påpekat att församlingsavgiften i Hässelby ligger lägre än snittet är sparsam med att bemöta Arne Genschous kritik. Han säger dock:

– Vi ska ta ett helhetsgrepp av ekonomin efter valet. Vi måste vända på varje sten.

Tappat mer än riket

Robert Fischer ifrågasätter också att folk skulle lämna församlingen vid en höjd avgift.

– Vi har haft ett högre tapp av medlemmar än genomsnittet i resten av riket. Det kan inte bero på avgiften som ju varit lägre än snittet. Tappet måste bero på annat.

I stället för att födas in som medlemmar i Svenska kyrkan måste svenskarna i dag aktivt välja att bli medlemmar. Samtidigt som tillväxten varit knaper dör äldre svenskar där medlemsandelen varit hög.

Genschou befarar ändå att höjd kyrkoavgift i förlängningen skulle leda till sämre ekonomi.

– Väljer fler att gå ur kyrkan skjuter vi oss själva i foten, säger Arne Genschou.

https://www.mitti.se/nyheter/kyrkopolitiker-skjuter-upp-beslutet-om-att-salja-forsamlingshemmet/repuig!@WounjxMhXFPvbSGJJidg/