Den nya bebyggelsen planeras i fem kvarter längs Bällstavägen, Tappvägen och Kratsbodavägen. Bebyggelsen är tänkt att bli mellan två och tio våningar.

I husens bottenvåningar ska det finnas lokaler för handel och service, för att bidra till en stadslik miljö.

På stadens hemsida står att läsa att "Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service."

Folk får tycka till

Under perioden 12 april till 30 maj är det samråd om planerna, där folk får tycka till. Ett öppet hus som hölls i april var enligt läsare som hört av sig till Mitt i välbesökt, och flera var kritiska mot byggplanerna.

En av dem som yttrat sig under samrådet är Ulrika Frisk, bosatt i området sedan 2005.

– Jag är granne med det här, jag bor i en av de få bevarade byggnaderna efter Bällstavägen och kan få ett åttavåningshus på andra sidan Bällstavägen och ett sjuvåningshus bredvid mig, säger hon.

– Jag har yttrat mig och sagt att det är fullständigt vansinnigt. Huset bredvid kommer att se ut som en Finlandsfärja. De har inte tagit hänsyn till intilliggande fastigheter, som insyn.

Ulrika Frisk tycker att de planerade bostadshusen kan utformas på ett annat sätt.

– Varför inte ha lite mer fantasi? De kan kanske bygga något coolt urbant med terrasser mot Bällstavägen, för att skapa en levande miljö. Terrasserna ger möjlighet att ha gröna fina växter.

Alexandra Källén, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, skriver i ett mej till Mitt i att hon inte vill föregripa samrådet genom att redan i dag svara på enskilda synpunkter.

"Vi behöver invänta samtliga synpunkter och yttranden under hela samrådstiden innan vi gör en sammanvägd bedömning av platsförslagets fortsatta utformning."

Alexandra Källén skriver också att den tänkta bebyggelsen ska "samspela" med hur bostadshusen har byggts i Annedal.