Göteborg

Hela 59 av Göteborgs 79 skolområden har ekonomiska bekymmer. Orsaken är att tidigare års statsbidrag, som använts för att bland annat anställa medarbetare, har uteblivit.

Det menar grundskoleförvaltningen som larmar om att många skolor inte har anpassat ekonomin efter de nya förutsättningarna.

Med andra ord: "När statsbidragen försvunnit har inte alla skolor dragit ner på antalet medarbetare till den nivå som stämmer med den elevpeng skolan får som stämmer med den elevpeng skolan får."

Ulrica Johansson, ekonomichef på grundskoleförvaltningen förklarar läget.

– 2023 får grundskoleförvaltningen inte lika mycket pengar i statsbidrag som under de senaste åren. Totalt handlar det om 110 miljoner kronor mindre till skolorna för 2023. Det här påverkar skolorna, som behöver göra så att de inte har fler medarbetare som de har råd med. Det är viktigt att förstå att hålla budget inte är detsamma som att göra en besparing.

Men i dagsläget står 500 medarbetare i vägen för att få bukt på finanserna.

– Ingen tillsvidareanställd medarbetare kommer att förlora sitt jobb. Vi behöver dem på andra skolor än där de arbetar just nu. Grundskoleförvaltningen planerar också för att en del medarbetare kommer att gå i pension, vikariat kommer att avslutas med mera under 2023. Och det kommer att påverka antalet tjänster som behöver förflyttas eller omplaceras, säger Kristin Perem HR-chef i en kommentar.

Grundskoleförvaltningen har redan i slutet på april även infört anställningsstopp i den centrala administrationen. Anställningsstoppet gäller inte måltid, lokalvård, vaktmästeri och kulturskolan.