Den 6 mars i år hölls en demonstration mot coronarestriktionerna på Medborgarplatsen. Två dagar innan hade länsstyrelsen förelagt arrangören ett vite om 20 000 kronor om han bröt mot covid-19-lagen och inte såg till att antalet deltagare var max åtta.

Men flera hundra personer slöt upp.

Arrangören, Filip Sjöström, 31, överklagade vitet. Han planerade dessutom en ny demonstration, vid Norra Bantorget den 1 maj.

https://www.mitti.se/nyheter/arrangoren-om-olagliga-coronamarschen-nojd-med-vad-vi-astadkom/repuch!KeHNadLqd2fkAQUvwsgXPA/

Det fick länsstyrelsen kännedom om, och förelade honom ett löpande vite om 30 000 kronor för varje demonstration, något som inte överklagats.

Fler arrangörer

Demonstrationen lockade ett par hundra deltagare, och tåget gick till Vasaparken.

Ytterligare tre personer, en 31-årig söderortsbo, en 37-årig Solnabo och en 45-åring från Närke krävs på viten om 30 000 kronor vardera för att ha varit med och arrangerat demonstrationen.

Filip Sjöström kommenterar vitena i ett mejl till Mitt i:

"De viten som förelagts mig och andra utifrån denna lag är fel eftersom hela lagen är fel. En lag får aldrig skapa mer skada än nytta. Det är var människas skyldighet att inte följa lagar som skadar människor. Jag kommer fortsätta samla människor, göra det som är rätt och ge andra människor modet att ifrågasätta vad som sker" skriver han.

Tågade till Gärdet

Den 6 juni var det dags igen. Den tillfälliga covid-19-lagen, där max åtta personer fick samlas, hade nu ändrats.

Inför demonstrationen förelades Sjöström att se till så att antalet deltagare inte överskred 100. Länsstyrelsen var på plats och menar att ett par hundra personer tågade från Berzelii park till Gärdet, där han höll tal.

Ledde tåget gjorde den 31-årige söderortsbon, enligt länsstyrelsen "genom att gå längst fram i tåget och ge deltagarna instruktioner" skriver de, som även för hans del ansökt om att förvaltningsrätten ska utdöma vite om 30 000 kronor.

https://www.mitti.se/nyheter/efter-olaglig-demonstration-lansstyrelsen-skarper-sina-kontroller/repuck!5ECOmlGXr6IBVQJYDvjxg/

Totalt är det 230 000 kronor som länsstyrelsen vill att förvaltningsrätten ska kräva in av personer som brutit mot covid-19-lagen.

Bilprotest och studentfest

Där ingår också den smålänning som organiserade "Bensinuppropet 2.0" där bilister samlades i Kungens kurva den 1 maj. 20 000 kronor i vite krävs han på.

Dessutom företaget Partybussar i Stockholm AB, som förelagts 30 000 kronor i vite, som stoppades av polis i Södertälje den 3 juni med en last om 30 studenter.

Filip Sjöström uppger att han inte tänker betala någonting, då det skulle vara "att godkänna det som sker".