– Jag blir lite upprörd. Det verkar som att de skickar ut sådana här böter rutinmässigt till folk. De hotar med rättsliga åtgärder och att man kan tvingas betala deras rättegångskostnader. Då är det nog många som tycker att det är obehagligt och betalar fast de vet att de inte har gjort något fel, säger Kajsa.

Vi ses utanför spärrarna på stationen i Norrviken. Det var här som Kajsa i augusti tog pendeltåget in till stan tillsammans med sin man och sin dotter för att gå ut och äta.

– Jag blippade med mitt bankkort och dörrarna i spärren gick upp, säger hon.

Men vid Odenplan var det kontroll, och då visade det sig att ingen betalning hade registrerats i systemet.

– Kontrollanterna gör ju bara sitt jobb så jag fick bara ta böterna då. Men en av dem berättade att det ibland blir en glitch i systemet så att betalningen syns först efter midnatt, säger Kajsa.

Rättslig prövning

Och precis så var det den här gången. Kajsa hade blippat, men betalningen registrerades först cirka sju timmar senare. Med detta belagt valde hon att bestrida kravet på 1 539 kronor i böter, eller tilläggsavgift som SL kallar det.

– Jag mejlade ISS som sköter kontrollerna åt SL och bad dem kolla övervakningsfilmerna från stationen. Dessutom skickade jag med kontoutdrag från min bank.

Men det hjälpte inte. Beskedet blev att det inte fanns något ”registrerat fel på maskinerna denna dag” och att det ”alltid är resenärens ansvar att se till att giltig biljett kan uppvisas under hela resan”.

Nu hade företaget Simpleko tagit över, som ombud för SL, och när Kajsa återigen bestred kravet svarade Simpleko att ärendet skulle gå till rättslig prövning.

– Men jag tänker inte ge mig när jag vet att jag hade betalat, säger Kajsa.

Kravet ogillades

Och hon gjorde rätt i att inte ge upp. Nu har fallet avgjorts i Attunda tingsrätt som bestämde att SL:s krav – 1 593 kronor i tilläggsavgift plus 2 342 kronor i rättegångskostnad – ska ogillas.

Rätten anser att Kajsa har lyckats bevisa att hon hade betalat biljettavgiften men att betalningen inte varit synlig för biljettkontrollanten på grund av ett tekniskt fel hos SL.

Därmed bedömde tingsrätten att det ”förelegat sådana speciella omständigheter som gjort att avsaknaden av biljett varit ursäktlig”.

– Många vågar nog inte annat än att betala när de hotar med rättsliga åtgärder. Men man ska stå på sig. Och nu finns ju den här domen att referera till – kan man påvisa att banktransaktionen är gjord så ska boten rivas, säger Kajsa.

SL gör en bedömning

SL har meddelat att man inte kan uttala sig i ett enskilt fall men Torbjörn Granrot, presskommunikatör på trafikförvaltningen, förklarar att SL gör en "bedömning utifrån tillgänglig information" när en resenär överklagar en tilläggsavgift.

Om SL anser att tilläggsavgiften är riktig så lämnas ärendet över för rättslig prövning.

– Och i de flesta överklaganden får SL rätt i domstol, säger Torbjörn Granrot.