Mannen, som fått sin diagnos i vuxen ålder, har varit patient på en mottagning som drivs av Region Stockholm i över tio år.

I sin anmälan till JO, Justitieombudsmannen, skriver han att han rutinmässigt tvingats genomgå provtagningar för narkotikamissbruk, som krav för att få sin medicin. Och det utan att "ha något missbruk eller någon historik eller problematik kring missbruk".

Kritik mot rutin

JO har tidigare riktat kritik mot psykiatrin i flera regioner, däribland Region Stockholm, för rutinmässig drogscreening vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Provtagning ska göras efter en individuell bedömning och bygga på frivillighet, något som även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och Socialstyrelsen slagit fast.

Kränkande

Anmälaren skriver att han upplever det som kränkande att behöva underkasta sig behandling mot sin vilja för att få sin medicin.

Han menar också att han blivit avfärdad när han frågat varför han måste provtas. "Jag behöver verkligen förstå varför jag anses ha risk för missbruk och vad detta grundar sig i (förutom en ADHD diagnos)" skriver han.

JO vill nu att regionen yttrar sig över anmälan och vilken lagstiftning man stödjer sig på och även att de som beslutat om vården får tillfälle att lämna synpunkter.