Ökningen ser ut att fortsätta även under 2024.

– Från januari till februari har vi tagit hand om 165 hundar, 2023 var det 126 hundar för januari och februari så man kan se den här trenden att vi har ett väldigt högt tryck och att det är allt fler hundar som behöver vår hjälp och att det håller i sig, säger Erika Garmelius, kommunikationsansvarig på Hundstallet.

Vad är förklaringen till ökningen?

– Det är många hundar i samhället, myndigheter gör många tillslag där hundar blir omhändertagna. Sedan ser vi att lågkonjunkturen påverkar våra hundar och hundägare, det är många som inte har råd med veterinärvård eller att ha kvar sin hund och därmed behöver omplacera den. Det finns en mängd olika anledningar.

Den vanligaste behandlingen Hundstallet med sin veterinärmottagning behöver utföra är munsanering.

– Det är jättemånga hundar som kommer in som har dålig munhälsa. 

Fler smärtdiagnoser

Hundstallet ser även en ökning av fler hundar som kommer in med smärta.

– Det kan vara höften, armbågar, rygg och många gånger behöver vi röntga hundarna. Det har ökat skulle jag säga.

Vad beror det på?

– Det finns flera olika anledningar men vi ser inte en klar trend. Det kan bland annat vara okunskap, att man inte förstår den grundläggande omsorgen som att borsta hundens tänder. Vi ser även att det ekonomiska läget påverkar och att fler inte har råd att gå till veterinären och dessutom är oförsäkrade.

Hur ser framtiden ut för er verksamhet?

– Vi ser ett ökat tryck, vi räknar absolut med möjligheten att ta hand om fler hundar framåt, säger Erika Garmelius.