– Det här är ett fruktansvärt slag mot Hökarängsskolan.

Det säger Hanna Garberg, fackligt ombud för Sveriges lärare, om de besparingar som nu sker på grundskolan i Hökarängen med cirka 650 elever.

Enligt Sveriges lärare är det 6-7 lärare och 6 anställda på fritids som tvingas gå. Facket uppger att även skolbibliotekets bemanning och undervisningen i svenska som andraspråk bantas. Skälet är att skolan går med kraftigt ekonomiskt underskott – nio miljoner minus enligt Sveriges lärare.

Hökarängsskolans rektor Fatima Messili vill inte uppge några siffror, med hänvisning till att det är en ”intern process”. Men hon bekräftar i ett mejl till Mitt i att anställda kommer att få gå.

”Vi har budgeterat ett underskott och har och kommer vidta åtgärder för en budget i balans. Vi kommer använda en del av skolans upparbetade fond men också genomföra neddragning av lärare och fritidspersonal i den förstärkta organisationen”, skriver hon.

Med den ”förstärkta organisationen” syftar hon på att skolorna under pandemin fick statsbidrag som gjorde det möjligt att anställa personal.

”Vi har en stabil organisation med hög andel behöriga lärare och fritidspersonal. Därav anser jag att vi fortsättningsvis kommer kunna bibehålla en hög kvalitet i verksamheten”, svarar hon på frågan hur eleverna kommer att påverkas.

Skolchef jämför med gammal bemanning

Även Peter Bragner, grundskolechef för skolorna i Farsta stadsdel, vill hellre jämföra bemanningen med hur den såg ut innan pandemin. Skolornas grundorganisation, kallar han det.

Utifrån det resonemanget hävdar han att antalet elever per heltidsanställd tjänst bara påverkas ”marginellt eller inte alls” av neddragningarna.

Ett märkligt påstående, enligt Sveriges lärare:

– Hökarängsskolan har haft den här bemanningen av en anledning. Den har behövts. Det som kommer att hända nu är att lärarna kommer att behöva undervisa fler elever. På fritids kommer antalet barn per anställd att öka från 10 till 15, säger Hanna Garberg.

Ekonomin ser ut som den gör. Vad menar ni att skolorna kunde göra annorlunda?

– Vi är emot all neddragning av personal. Det här handlar heller inte om att rektorerna gjort fel. Vi menar att staden har lagt en budget som är orimlig och urusel.

Även på Gubbängsskolan minskas personalstyrkan för att få budgeten att gå ihop. Fyra tjänster dras in, enligt facket, däribland skolans enda IT-pedagog.

– Det blir kännbart för hela skolan. Lärarna kommer få en ökad digital arbetsbörda och eleverna kommer inte ha tillgång till en närvarande IT-pedagog, kommenterar Eva Löfqvist Bercsényi, Sveriges lärare.

Ska presentera förslag

Skolborgarrådet i Stockholm, Emilia Bjuggren (S) har tillbakavisat kritiken mot budgeten och menar i stället att det är regeringen som har satsat för lite pengar på skolan.

I morgon tisdag ska hon och finansborgarrådet Karin Wanngård (S) hålla en presskonferens om skolkrisen, där de enligt ett pressmeddelande kommer att presentera förslag på åtgärder.