Generellt ökade regionernas kostnad för inhyrd personal i hälso- och sjukvården under 2023, enligt SKR.

Endast tre regioner, Stockholm, Sörmland och Västra Götaland la mindre pengar på inhyr personal under 2023.

Skillnaden: 400 miljoner

I Stockholm minskade kostnaderna med 31 procent från 1,2 miljarder till 800 miljoner jämfört med 2022. Det är den största minskningen i hela landet.

Totalt steg kostnaderna i Sverige med omkring 1,5 miljarder kronor.

Ökningen är en effekt av bristen på personal med rätt kompetens men även av att kostnaderna inom bemanningsbranschen stigit, enligt SKR.